मार्च मेरेन पुराय 86 लिजांची पावणी: मुख्यमंत्री

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

कामगरां सयत सगल्या ट्रकांक मेळटलें काम

पणजी : येता त्या तीन म्हयन्यांत ब्लॉक्स करून पुराय 86 लिजांची पावणी जातली. खण वेवसाय येता त्या 50 वर्सां मेरेन चलतलो हाची वेवस्था सरकारान केल्ल्याचे मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी सांगलें.

सांखळे रवींद्र भवनांत 4 ब्लॉकांच्या पावणे धारकांक मान्यताय पत्रांचें वांटप जालें. मान्यताय पत्रांचें वांटप जाले उपरांत मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत उलयताले. ब्लॉकांची पावणी जाले उपरांत खण वेवसाय सुरू जातलो. कामगारां सयत ट्रकांक काम मेळटलें. सरकाराक येणावळ मेळटली आनी उदरगत करप शक्य जातलें अशें मुख्यमंत्र्यांनी सांगलें.

हे कार्यावळीक उद्देजक नाना बांदेकार, मंत्री सुभाष फळदेसाय, खासदार विनय तेंडुलकार, आमदार गणेश गांवकार, प्रेमेंद शेट, खण खात्याचे संचालक सुरेश शनबोगे, अर्थ सचीव डॉ. कांडावेरू, अॅडव्होकेट जनरल अॅड. देविदास पांगम, मुकूल मोदी हाजीर आशिल्ले.

केंद्र सरकारन लो ग्रेड म्हाला वेले निर्गत शुल्क रद्द केलां. गोंयचो चडसो म्हाल लो ग्रेड आसा. गोंया खातीर हो निर्णय पुरक थारतलो. गोंयचे मागणे उपरांत निर्गत शुल्क रद्द केला. खण कंपनींनी नोकरेंत पयलींच्या कामागारांक प्राधान्य दिवचें. तशेंच थळाव्या ट्रकांक परतून सवेंत घेवचे. ट्रक धनयांनी झगडीं केली ना जाल्यार टप्पाटप्यान सगल्या ट्रकांक काम मेळप शक्य आसा अशें मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी सांगलें.

आतां मेरेन चार ब्लॉकांची पावणी जाल्या. पावणी धारकांक मान्यताय पत्रांचें वांटप जालें.