मार्चांत 22वें युवा कोंकणी साहित्य संमेलन

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

सर्तीं खातीर साहित्य धाडपाची निमाणी तारीख 5 मार्च 

पणजी: गोवा कोंकणी अकादेमी, पणजी आनी ज्ञानप्रसारक मंडळाचें महाविद्यालय आनी संशोधन केंद्र, आसगांव हांच्या जोडपालवान तारीख 17 आनी 18 मार्च 2023 अशे दोन दीस ज्ञानप्रसारक महाविद्यालय हांगा 22वें युवा कोंकणी साहित्य संमेलन घडोवन हाडटा. ह्या संमेलनांत साहित्याच्या वेग-वेगळ्या प्रकारांचेर कार्यशाळा जातल्यो. तशेंच युवा पुरस्कार भेटवण, अश्यो विवीध कार्यावळीय जातल्यो. 

संमेलनाचें उक्तावण शुक्रारा, 17 मार्च 2023 ह्या दिसा सकाळीं 10 वरांचेर जातलें. जाल्यार समारोप सुवाळो आयतार ता. 18 मार्च 2022 दिसा दनपरां 3 वरांचेर जातलो. ह्या वर्साक संमेलनांत वट्ट चार सर्तींचें आयोजन जातलें. जातूंत कविता लेखन, कथा लेखन, ब्लॉगींग आनी बालसाहित्य लेखन ह्या साहित्य प्रकरांचो आसपाव आसा. 15 ते 35 वर्सा पिरायेच्या युवा कोंकणी लेखकांनी मुजरत ह्या संमेलनांत वांटेकार जावचें. युवा लेखकांनी आपलें साहित्य सकयल दिल्ल्या गुगल फॉर्मांचेर धाडचें अशें आयोजकांनी कळयलां.

सर्तकांनी आपल्यो कविता https://forms.gle/DGv7jifzNdpoXKTq8 हांगा मेल करच्यो. तशेंच कथा  https://forms.gle/sDoWQ9TxhPfVkK237 ह्या ई-मेलाचेर धाडच्यो. ब्लॉगींग https://forms.gle/XjSwvvi9NRKMQPeQ8  हांगा धाडचें. जाल्यार बाल साहित्य https://forms.gle/3E8LvrRqQ3ZnHnve6 हांगा मेल करचें. 

ह्या सर्तीं खातीर साहित्य 5 मार्च 2023 मेरेन, लेखकाचें नांव आनी फोन नंबर सयत आयोजकां मेरेन पावतें करचें. 

एका सर्तकान एकेच सर्तींत वांटो घेवं येता. संमेलनाच्या सर्तींत वांटो घेवपी सर्तकांची संमेलनाचे कार्यशाळेंत उपस्थिती सक्तीची. गैरहाजीर सर्तकांचो इनामां खातीर विचार जावचो ना.

संमेलनाचें अधिकृत पत्र आयोजकांनी गोंयांतल्या महाविद्यालयांनी ईमेला वरवीं धाडलां. हें समेलन सगळ्या कोंकणी युवकां खातीर आसा देखून सगळ्यांनी प्रतिसाद दिवन हे संमेलन जैतीवंत करचें. चड म्हायती खातीर पुरूषोत्तम वेर्लेकार (9923932634) आनी सुभाष कामळकार (9823879363) हांकां संपर्क करचें, अशें आयोजकांनी कळयलां.