मारपेट करून पुलिसांनी उकळ्ळे पयशे

पत्रकारांक म्हायती दितना पुती गांवकार आनी नारायण राऊत राय.

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

पुलिसांक निलंबीत करचे; पुती गांवकाराची मागणी

पणजी: कुंडय आवटपोस्टार काम करपी आदित्य मांद्रेंकार आनी विजय शिरवयकार ह्या पुलीस कॉन्स्टेबलांनी हिमकाश्ट कंपनींत काम करपी नारायण राऊत राय हांकां मारपेट करून देड हजार रुपया घेतले. हो प्रकार 23 जानेवारी दिसा घडलो. ह्या प्रकरणांत मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांकां इमेली वरवीं कागाळ केल्या. दोनूय पुलीस कॉन्स्टेबलांक ताकतिकेन निलंबीत करपाची मागणी कामगार फुडारी पुती गांवकार हांणी पत्रकार परिशदेंत केली.

हो प्रकार 23 वेर एका चोरयेच्या प्रकरणाचो तपास करतना गरजे भायर नारायण राऊत राय हांकां दोनूय पुलीस शिपायांनी आवटपोस्टार व्हेलो. त्या वेळार दोगांनीय राऊत राय हांकां मारपेट करपाक सुरवात केली. येतिश्ट मारपेट केले उपरांत नारायण राऊत राय हांचे कडेन दोनूय पुलीस शिपायांनी सोडोवपा खातीर 5 हजार रुपयांची मागणी केली. त्या वेळार नारायण राऊत राय हांणी आपले कडेन 5 हजार रुपया नाशिल्ल्याचें सांगलें उपरांत, दोन हजार दिवपाची मागणी केली.

ह्या वेळार तांच्या भावा कडेन आशिल्ले देड हजार रुपया पुलीस शिपाय विजय शिरवयकाराक गुगल पे केले. उपरांत मारपेट केल्ल्या कामगारांक कंपनींत धाडले. पूण येतिश्ट मारपेट केल्लो कामगार जखमी जाल्ल्यान ताका मडकय भलायकी केंद्रांत दाखल करून उपचार केले. पुलिसांक गुगल पे केल्ले पुरावे कागाळी सयत मुख्यमंत्र्याक धाडून दिल्यात. तशेंच फोंडें पुलीस स्टेशनाचे निरिक्षक आनी उपअधिक्षक हांकां लेगीत निवेदन दिलां. दोनूय पुलीस शिपायांक निलंबीत करपाची गरज आशिल्ल्याचें पुती गांवकार हांणी सांगलें.