मांद्र्यां धिरयो आयोजनाचो डाव फसलो

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

पेडणें पुलिसांची वेळारूच कारवाय


पेडणें : मांद्र्यां एका राजकी फुडाऱ्याच्या वाडदिसा निमतान शेनवारा धिरयो आयोजीत करपाचो डाव पेडणें पुलिसांचे कारवायेक लागून फसलो. पुलिसांनी आयोजकांचेर कारवायेची प्रक्रिया सुरू केल्या.
लाखांनी रुपयांचीं इनामां दवरून चार बैलांच्यो धिरयो आयोजीत केल्ल्याची म्हायती पेडणें पुलिसांक मेळिल्ली. ते प्रमाण पेडणें पुलिसांनी वेळारूच कारवाय केल्ल्यान हो धिरयो आयोजनाचो डाव फसलो. गोंयांत धिरयो खातीर फामाद आशिल्ल्या ‘किंग’ ह्या बैलाक लेगीत खासा धिरयो खातीर हाडिल्लो. मांद्र्यां धिरयो जावपाच्यो आसात हे विशींची बातमी सगली कडेन पातळिल्ली. धिरयो पळोवपाक गोंयांतल्यानूच न्हय जाल्यार महाराष्ट्रांतल्या सावंतवाडी, कुडाळ, कणकवली ह्या वाठारांतल्यान लोक आयिल्ले. पूण पुलिसांचे कारवायेक लागून तांचो डाव फसलो.