महुआ मोयत्रा प्रकरणांत हिरानंदानी उद्देग समुहान आरोप मानून घेतले

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

नवी दिल्ली, खबरां संस्था : तृणमूल काँग्रेसीची खासदार महुआ मोयत्राचेर ‘कॅश फॉर क्वेरी’ म्हळ्यार लोकसभेंत प्रस्न विचारपा खातीर वेवसायिका कडल्यान पयशे घेतिल्ल्याचो आरोप जाला. ह्या प्रकरणान काल गंभीर मोडण घेतलें आनी महुआ मोयत्राचे अडचणीं वाडत आसात.
हिरानंदानी गटाचे सीईओ दर्शन हिरानंदानी हांणी लोकसभेचे नीती समिती कडेन प्रतिज्ञापत्र सादर केलां. तातूंत तांणी महुआन तांकां संसदेची लॉग इन आयडी आनी पासवर्ड दिला असो दावो केला. ह्या आयडी आनी पासवर्डा वरवीं तांकां महुआ वतीन लोकसभेंत थेट लेखी प्रस्न विचारूंक मेळटाले.
खासदार महुआ मोयत्रान ह्या पत्राक ‘हास्यास्पद’ म्हणलां. संबंदीत पत्राचो मसुदो प्रधानमंत्री कार्यालयान धाडला आनी दर्शन हिरानंदानीक ताचेर सय करपाक लायल्या असो गंभीर आरोप महुआ मोयत्रान केला.
आयतारा लोकसभेचे नीती समिती कडेन सादर केल्ल्या तीन पानांच्या प्रतिज्ञापत्रांत हिरानंदानी गटाचे सीईओ दर्शन हिरानंदनी हांणी म्हणलां, ‘उद्देगपती गौतम अदानीचेर हल्लो करप होच प्रधानमंत्री मोदी हांकां अडचणींत हाडपाचो एकूच मार्ग अशें मोयत्राक दिसलें. कारण गौतम अदानी आनी नरेंद्र मोदी हे एकाच राज्यांतले.’
महुआ मोयत्रा संसदेंत प्रस्न विचारपाक लांच घेता असो आरोप भाजपाच्या निशिकांत दुबेन केल्लो.
दुबे हांणी दोन पत्रां बरयले उपरांत कांय दिसांनी हें प्रतिज्ञापत्र हिरानंदानीन जारी केलां. सभापती ओम बिर्ला हांकां बरयल्ल्या पत्रांत निशिकांत दुबे हांणी महुआचेर गंभीर आरोप केल्यात. हिरानंदनी ह्या पंगडाच्या हिताची राखण करपा खातीर तांचे कडल्यान मोयत्रान लांच घेतल्या असो आरोप तांणी केल्लो. हे विशीं तंत्रीक चवकशी करची अशी विनवणी आयटी मंत्री अश्विनी वैष्णव हांणी केल्या.
आयतारा जारी केल्ल्या प्रतिज्ञापत्रांत हिरानंदानी हांणी म्हणलां, महुआ मोयत्रान अदानी गटाक लक्ष्य करून सरकाराक संकश्टांत घालपी कांय प्रस्न तयार केल्ले. जे ती संसदेंत मांडूं शकतली. तिणें संसदेची वांगडी म्हूण आपलो ईमेल आयडी म्हाका दिल्लो. जेणे करून हांव तांकां म्हायती धाडूंक शकतालों आनी ती थेट संसदेंत हो प्रस्न मांडूं शकतली.”
ते भायर महुआन अदानी गटाचेर केल्ल्या हल्ल्यांत तिका आदार दिवपाची विनंती केली आनी संसदेचो लॉगीन आयडी आनी पासवर्ड दिलो, जाका लागून गरज पडल्यार तिचे वतीन थेट प्रस्न पोस्ट करपाक मेळटले, अशें दर्शन हिरानंदनी हांणी प्रतिज्ञापत्रांत म्हणलां.

हिरानंदानीक धमकी : मोयत्राचो दावो

आयतारा रातीं उसरां निवेदन जारी करतना महुआ मोयत्रान म्हणलें, दर्शन हिरानंदानीक ताचे सगळे वेवसाय पुरायपणान बंद करपाची धमकी मेळ्ळी. उद्देगीक जगांतल्यान तांकां सोंपयतले, अशीय धमकी दिल्या. तांचे कंपनींचेर सीबीआय धाड घालतली आनी सगले सरकारी वेवसाय बंद करतले. तशेंच सगल्या पीएसयू बँके कडल्यान मेळपी अर्थपुरवण रोखडीच बंद करतले अशीय धमकी दिल्या.”
“तीन दिसां आदीं (16 ऑक्टोबर) हिरानंदानी गटान अधिकृत प्रेस नोट जारी केल्ली, तातूंत तांणी आपल्याचेर केल्ले सगळे आरोप निराधार आसात अशें सांगिल्लें. बिरेस्तारा एक प्रतिज्ञापत्र प्रसार माध्यमांक लीक जालें. तें लेटरहेड नाशिल्ल्या धव्या कागदाचेर आसा’’अशें मोयत्रानय नदरेक हाडून दिलें.