मरिना प्रकल्पा आड वातावरण तापपाक सुरवात

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

-काँग्रेस, आम आदमी पक्षाचो प्रकल्पाक विरोध

पणजी : एमपीटीच्या नावशीच्या प्रस्तावीत मरिना प्रकल्पाक पर्यावरणीय दाखल्याची गरज ना, अशें केंद्रीय रानां आनी पर्यावरण मंत्रालयान स्पश्ट केले उपरांत प्रकल्पा आड वातावरण तापपाक सुरवात जाल्या. आम आदमी पक्षाचे फुडारी रामराव वाघ तशेंच काँग्रेस पक्षान प्रकल्पाक विरोध केला. नुस्तेमाऱ्यांच्या विरोधाक आप, काँग्रेसीन तेंको दिला.

नावशी एमपीटीच्या अहोय मरिना प्रकल्पाक आयपीबीन 10 वर्सां पयलीं मान्यताय दिल्ली. पर्यटकां खातीर बोटींतल्यान जलसफर तशेंच हेर कार्यावळींचो प्रकल्पांत आस्पाव आसा. 2018 वर्सा थळाव्या नुस्तेकाऱ्यांच्या विरोधाक लागून हो प्रकल्प सरकाराक स्थगीत दवरचो पडलो. आतां प्रकल्प फुडें व्हरपाच्यो हालचाली एमपीटीन सुरू केल्या.

हें प्रकरण न्यायालयांत आसा. ह्या प्रकल्पाक सरकार मान्यताय दिवचें ना, अशी हमी सरकारान खंडपिठांत दिल्ली, अशी म्हायती काँग्रेस सरचिटणीस विरीयातो फर्नांडीस हांंणी दिली. पर्यावरणीय दाखल्याची गरज ना, अशें एमओईएफान स्पश्ट केले उपरांत आमचो विरोध कायम आसा, अशें आपचे फुडारी प्रा. रामराव वाघ हांणी स्पश्ट केले. तशेंच काँग्रेस पक्षान शुक्रारा पत्रकार परिशद घेतली. मरिना प्रकल्पाचो फटको परंपरीक नुस्तेमाऱ्यांक बसतलो. हो प्रकल्प हिताचो ना. काँग्रेस पक्षाचो नुस्तेमाऱ्यांक तेंको आसा, अशें विरियातो फर्नांडिस हांणी स्पश्ट केले. थळावी संस्कृती नश्ट करपा सयत परंपरीक नुस्तेमारी सोंपोवपाचो सरकाराचो हेत आसा, असो आरोप तांणी केलो.

आंदोलना खातीर आमदारान फुडाकार घेवचो : प्रा. रामराव वाघ

काँग्रेस पक्षान आंदोलनाक तेंको दिला. फाटले खेपे आरजी लेगीत आंदोलनांत आशिल्ली. थळावे आमदार विरेश बोरकार हांणी सगळे पक्ष आनी एनजीओ हांका एकठांय हाडून आंदोलना खातीर फुडाकार घेवचो, अशी मागणी प्रा. रामराव वाघ हांणी केली. नुस्तेकार तशेंच पर्यावरणा खातीरचो हो लढो आशिल्ल्यान तो एका पक्षा पुरतो मर्यादीत उरपाक जायना, अशें प्रा. रामराव वाघ हांणी स्पश्ट केले.

फाटल्या दारांतलयान प्रकल्प हाडपाचे यत्न : विरेश बोरकार

मरिना प्रकल्पाचो विशय खंडपिठांत आसा. प्रकल्पाक मान्यताय दिवचें ना, अशें सरकारान खंडपिठांत स्पश्ट केलांं. खंडपिठांत विशय आसतना लेगीत प्रस्ताव एमओइएफ कडेन चर्चेक गेलो. एमओइएफान पर्यावरणीय दाखल्याची गरज ना, असो निर्णय दिलो. हातूंत गैरवेव्हार आशिल्ल्याचो आरोप आमदार विरेश बोरकार हांणी केलाे. फाटल्या दारांतल्यान प्रकल्प हाडपाचे सरकाराचो यत्न आसा. हाका नुस्तेमार तशेंच लोकांचो विरोध आसा, अशें सांत आंद्रेंचे आमदार विरेश बोरकार हांणी सांगलें.