मरिना आड वातावरण तापपाक सुरवात

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

काँग्रेस तशेच आप आदमी पक्षाचो प्रकल्पाक विरोध

पणजी : एमपीटीच्या नावशीच्या प्रस्तावित मरिना प्रकल्पाक पर्यावरणी दाखल्याची गरज ना, अशें केंद्रीय राना आनी पर्यावरण मंत्रालयान स्पश्ट केले उपरांत प्रकल्पा आड वातावरण तापपाक सुरवात जालां. आम आदमी पक्षाचे फुडारी रामराव वाघ तशेंच काँग्रेस पक्षान प्रकल्पाक विरोध केला. नुस्तेमारांच्या विरोधाक आप तशेच काँग्रेसीन तेंको दिला.
नावशे एमपीटीच्या अहोय मरिना प्रकल्पाक आयपीबीन दसकां पयलीं मान्यताय दिल्ली. पर्यटकां खातीर बोटींतल्यान जलसफर तशेंच हेर कार्यावळींचो प्रकल्पांत आसपाव आसा. 2018 वर्सा थळाव्या नुस्तेकारांच्या विरोधाक लागून हो प्रकल्प स्थगित दवरपाची पाळी सरकाराचेर आयली. आतां प्रकल्प फुडें व्हरपाच्यो हालचाली एमपीटीन सुरू केल्या.
हें प्रकरण न्यायालयांत आसा. ह्या प्रकल्पाक सरकार मान्यताय दिवचे ना, अशी हमी सरकारान खंडपीठात दिल्ली, अशी म्हायती काँग्रेस सरचिटणीस विरीयातो फर्नांडिस हांणी दिली. पर्यावरणीय दाखल्याची गरज ना, अशें एमओईएफान स्पश्ट केल्या उपरांत आमचो विरोध कायम आसा, अशें आपाचे फुडारी प्रा. वाघ हांणी स्पश्ट केले. हाचे उपरांत काँग्रेस पक्षान शुक्रारा पत्रकार परिशद घेतली. मरिना प्रकल्पाचो फटको पारंपरीक नुस्तेमारांक बसतलो. हो प्रकल्प हेताचो ना. काँग्रेस पक्षाचो नुस्तेमारांक तेको आसा, अशें पक्षाचे सरचिटणीस विरियातो फर्नांडिस हांणी स्पश्ट केले. थळावी संस्कृती नश्ट करपा सयत पारंपरीक नुस्तेमारी सोंपोवपाचो सरकाराचो हेत आसा, असो आरोप विरियातो फर्नांडिस हांणी केलो.

नुस्तेमारांच्या आंदोलनाक काँग्रेसीचो तेंको : काँग्रेस सरचिटणीस विरियातो फर्नांडिस.

नावशी प्रस्तावीत मरिना प्रकल्पा खातीर पर्यावरण प्रमाणपत्राची गरज ना अशें केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालयान स्पश्ट केलां. आमी ह्या प्रकल्पाक हाचे पयलींय विरोध केला आनी फुडेंय विरोध करतले अशी शिटकावणी काँग्रेस फुडारी विरियातो फर्नांडिस हांणी दिली. शुक्रारा पणजे जाल्ले पत्रकार परिशदेंत ते उलयताले. ह्या वेळार वसंत नायक आनी संजय बर्डे हाजीर आशिल्ले.
राज्य सरकारान ह्या प्रकल्पाक मान्यताय दिवचे नात अशें न्यायालयाक पयलींच सांगिल्लें अशें फर्नांडीस हांणी सांगलें. पूण आतां केंद्र सरकार हो प्रकल्प फाटल्या दारांतल्यान हाडपाचो यत्न करता. पर्यावरण प्रमाणपत्राची गरज ना अशें केंद्रीय मंत्रालय म्हणटा. पूण एनआयओ आनी आयसीएआर हांणी केल्ल्या अभ्यासा प्रमाण तातूंत समृद्ध जलचर परिसंस्था आसा.
मुरगांव बंदर प्राधिकरणाच्या ह्या प्रकल्पांत दर्यांत 1 लाख चौखण मिटर आनी जमनीचेर 50 हजार चौखण मिटर बांदकाम करपाचे आसात. हांगा खूब गिरेस्त लोकां खातीर खरेदी करप, योट पार्किंग अशीं सुविधा आसतलीं. हो प्रकल्प आयलो जाल्यार आमी परतून आंदोलन सुरू करतले. तशेंच हे संबंदी आपूण कायदेशीर सल्लो घेतलों अशेंय फर्नांडीस हांणी सांगलें.