मराठ्यांचो ओबीसींत आस्पाव करचो, नाजाल्यार बुधवारच्यान आमरण उपोशण

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

मनोज जरांगे-पाटील हांची शिटकावणी

जालना, खबरां संस्था : दोन दिसांनी कुणबी प्रमाणपत्र दिवपाचो निर्णय घेवन मराठा समाजाचो ओबीसींत आस्पाव करचो, नाजाल्यार बुधवार २५ ऑक्टोबर सावन परत आमरण उपोशण करपाची शिटकावणी मराठा आरक्षण आंदोलक मनोज जरांगे-पाटील हांणी दिल्या. आंतरावली सराटी गांवांत घेतिल्ले पत्रकार परिशदेंत जो मेरेन आरक्षण मेळना तो मेरेन मंत्री, खासदार, आमदार हांकां राज्यभर गावबंदी करतले अशेंय तांणी म्हणलां. बुधवारा उपोशणाक बसतना आंदोलनाची फुडली दिका जाहीर करतले अशें तांणी सांगलें.
२५ ऑक्टोबरा सावन दरेका जिल्ह्यांतल्या ‘सर्कला’ चेर साखळी उपोशण सुरू करतले. मागीर ह्या उपोशणाचे रुपांतर आमरण उपोशणांत रुपांतर करतले. दरेका गांवांत ‘मेणवातीची फेरी’य काडटले, अशें तांणी सांगलें.