मयें तळ्याचेर गरजेच्यो सुविधायो नाशिल्ल्यान पर्यटनाक आडमेळें

मयें तळ्याची पळोवणी करतना अध्यक्ष गणेश गांवकार, आमदार प्रेमेंद्र शेट आनी हेर. (विशांत वझे)

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

आमदार प्रेमेंद्र शेट, पर्यटन मंडळाचे अध्यक्ष गणेश गांवकार केली पळोवणी

दिवचल: मयेंच्या तळ्यांत खूबश्यो समस्या, ताचो योग्य तरेन सांबाळ जायना, तशेंच गरजेच्यो सुविधायो नाशिल्ल्यान आयज हांगच्या पर्यटनाक आडमेळें आयलां. कोट्यांनी रुपया खर्च करून लेगीत ह्या तळ्याची सामकी बाबत अवस्था जाल्या. ताका लागून आमदार प्रेमेंद्र शेट, पर्यटन मंडळाचे अध्यक्ष गणेश गांवकार हांणी अधिकार्‍यां वांगडा मयेंच्या तळ्याची पळोवणी केली. हांगा खुबश्यो सुधारणा करपाची गरज आशिल्ल्याचें स्पश्ट केलें. 

गोंय पर्यटन म्हामंडळाचे अध्यक्ष गणेश गांवकार हांणी मयें मतदारसंघांतलें मयें तळें, मयें रेसिडेन्सी आनी सप्तकोटेश्वर मंदिराक भेट दिली. ह्या वेळार तांचे वांगडा मयें मतदारसंघाचे आमदार प्रेमेंद्र शेट आनी पर्यटन म्हामंडळाचे अधिकारी हाजीर आशिल्ले.  

गोंयचें फुडलीं 15 वर्सांचें पर्यटन कशें आसतलें हे खातीर एक उंचेल्या पांवड्यावेली समिती निवडून गोंयचें पर्यटन केंद्रीकृत करतले अशें गणेश गांवकार हांणी सांगलें. मयें तळें आनी मयें रेसिडेन्सी हांचें परिक्षण केल्या उपरांत तांणी मान्य केलें, मयें तळें आनी रेसिडेन्सीचो सांबाळ वेवस्थीत करूंक नाशिल्ल्यान ते पर्यटना खातीर उपलब्ध जावपाक शकना. ताका लागून बेगीन पावलां उबारून योग्य अशी नितळसाण आनी हेर कामां सोंपोवन रोखडेंच मयेंचें तळें पर्यटना खातीर उक्तें करतले अशें तांणी म्हणलें. 

मयें तळ्याचेर एक थीम पार्क करपाचें येवजिलां. फुडल्या कांय दिसांनी पर्यटना खातीर पर्यटकांक घेवन वाहनां मयां तळ्याचेर येतलीं हाची हमी पर्यटन म्हामंडळाचे अध्यक्ष गणेश गांवकार हांणी दिली.

ह्या वेळार आमदार शेट, अधिकारी दीपक नार्वेकार, शंकर चोडणकार, दया कारबोटकार आनी हेर हाजीर आशिल्ले. 

 पर्यटन वाडोवपा खातीर उपक्रम चालीक लायतले अशें आवाहन आमदार प्रेमेंद्र शेट हांणी केलें.