मयां भांगरा वस्ती घेवन पळ काडपी दोगांक धरले

अटक केल्ल्या दुबावितां सयत उपनिरिक्षक विशाल मांद्रेंकार, सहाय्यक उपनिरिक्षक शिवा नायक, गौरव वायंगणकार, अनील देसाय आनी हेर.

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

दिवचल: तिर्थबाग मयां एका घरांत भांगराच्यो वस्ती पॉलीश करून दिता म्हूण सांगून हातांत घेतिल्ल्यो सुमार 55 हजारांच्यो दोन भांगराच्यो बांगड्यो घेवन धांव मारपी दोगांक धरून पुलिसांचे सुवादीन केले. दिवचल पुलिसांनी ह्या प्रकरणांत मूळ बिहारांतल्या दोगांक अटक केल्या.

दीपक दुली लाल साह (36) आनी शाहरूख झकीर मोहम्मद (19) अशीं दोगांचीं नांवां आसात. तांचे आड रितसर गुन्यांव नोंद केला.

तिर्थबाग मयां नारायण विष्णू मोने हांच्या घरा सकाळीं 10.30 वरांच्या सुमाराक दोग भामटे आयले. तांणी घरांतल्यो भांगराच्यो वस्ती आसल्यार पॉलीश करून दिता अशें सांगून हाडपाक लायल्यो. मोने हांच्या घरांतली गीता मोने हांणी 40 ग्राम वजनाच्यो आनी 55 हजार मोलांच्यो दोन भांगराच्यो बांगड्यो पॉलीश करपा खातीर दिल्यो. त्यो बांगड्यो घेवन दीपक दुली लाल साह आनी शाहरूख झकीर मोहम्मद धांव मारपाचे तयारेंत आसतनाच तांकां धरले.

ही खबर रोखडीच दिवचल पुलिसांक दिले उपरांत पुलीस रोखडेच मयां वचून दोगांय चोरांक ताब्यांत घेतले. तांचे आड रितसर गुन्यांव दाखल केले उपरांत तांकां अटक केली. ह्या प्रकरणांत दिवचल पुलीस निरिक्षक सुरज गांवस हांच्या मार्गदर्शना खाला सहाय्यक पुलीस उपनिरिक्षक शिवा नायक फुडलो तपास करतात.