मनशाची कूड भितरल्यान नितळ करपाक…

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

निरोगी भलायके खातीर शारिरीक नितळसाण म्हत्वाची. आमची कूड फकत भायल्यान न्हय तर भितरल्यानय निवळ आसल्यारूच भलायकेन भरिल्लें जिवीत मेळूंक शकता. वायट जिणेपद्दत आनी चुकीचें खांवपाची संवय आमचे भलायकेचेर परिणाम करता.
दोळ्यांक दिसनाशिल्ली कुडी भितरली घाण ही आमच्या दुयेंसाचें कारण. जर तुमी परत परत दुयेंत पडटात जाल्यार तुमची कूड भितरल्यान नितळ करपाची गरज आसता. हाचे खातीर तुमी कितें करतात? देखून डिटॉक्स आहार येवजण पाळची.

डिटॉक्स आहार येवजण पाळपाचे फायदे
आहार पाळल्यार कुडींतली जमिल्ली घाण काडून उडोवपाक आदार जाता. हाचे खातीर तुमी बरो आनी योग्य डिटॉक्स आहार पाळचो. तेन्नाच तुमची कूड सारकी डिटॉक्स जातली. बरो डिटॉक्स आहार तुमचे कुडींतले विखारी पदार्थ काडपाक मदत करता आनी कुडीक भितरल्यान भायर नितळ करता. तर कुडींतली घाण काडपा खातीर डिटॉक्स डायट प्लॅनांत कितें खावचें तें पळोवया.

सकाळीं नाश्तो
डिटॉक्स आहार येवजणेचो नाश्तो हो सगळ्यांत म्हत्वाचो भाग. ह्या आहारांत सकाळीं नाश्त्यांत बारीक चिरिल्ली भाजी कोंब आयिल्ल्या मुगां सयत खावची. तशेंच विंगड विंगड भाजयो रव्याचे भाकरेंत घालून खावच्यो. हाचे भायर तांतयां उकडून ताचो धवो भाग खावचो.

मिड मॉर्निंग मील
डिटॉक्स आहाराचेर सकाळीं मिड मॉर्निंग मील खातीर १ ल्हान बावल मिक्स फळांचें सॅलड वा १ पेलो ताज्या संत्रांचो रोस पिवचो.

दनपारचें जेवण
हो आहार घेतना दनपरां जेवणा खातीर उकड्या तांदळाचो पुलाव सालादा सयत खावचो. वांगडा रायतें वा पालक पनीर, गंवाची चपाती आनी तवशें खावचें.

सांजवेळाचो नाश्तो
सांजवेळाच्या नाश्त्यांत तुमी हळद आनी जिरें घालून भाजिल्ले मखाना वा चाट मसाल्या वांगडा भाजिल्ले चणे खावंक शकतात.

रातचें जेवण
डिटॉक्स डायटांत रातच्या जेवणांत १ वाटी दुदी वा कुंवाळ्याचो सूप आनी ताचे वांगडा उण्यो शिजयिल्ल्यो भाजयो खायात. मेथयेच्या पानां सयत शिजयिल्ली दाळूय खावं येता.