मतदार नोंदणी सत्रां विशीं बार्देसांत मार्गदर्शन

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

शिवोले मतदारसंघाचे सहाय्यक वेंचणूक अधिकारी भिकू लु. गवस हांणी मतदारसंघा भितर येवपी वट्ट ४४ बूथ अधिकार्‍यांक शेनवार ४ नोव्हेंबर आनी आयतार ५ नोव्हेंबर तशेंच २५ आनी २६ नोव्हेंबराक मतदार नोंदणी खातीर आयोजीत केल्ल्या खासा सत्रां विशीं आयज मार्गदर्शन केलें.
येवपी लोकसभा वेंचणुकेचे फाटभूंयेर हीं सत्रां सामकीं गरजेचीं आशिल्ल्यान नवे मतदार नोंदणी कडेन बुथ अधिकार्‍यांनी खासा लक्ष दिवचें अशें तांणी सांगलें. म्हापश्यां सरकारी कार्यालय संकुलांत ही मार्गदर्शन कार्यावळ जाली.
भारतीय वेंचणूक आयोगाच्या निर्देशां प्रमाण मुखेल वेंचणूक आधिकारी गोंय राज्य तशेंच उत्तर गोंय जिल्होधिकारी आनी वेंचणूक अधिकारी हांच्या मार्गदर्शना खाला हीं सत्रां जातलीं.
या दोनूय सत्रांनी मरण आयिल्ल्या व्यक्तींचीं नांवां तांच्या कुटुंबियांचे मजतीन मरण आयिल्ल्या व्यक्तींचो दाखलो घेवन उरिल्लीं सगळीं कामा पुराय करतले. तशेंच खंयचोय मतदार कायमचो घर सोडून गेल्यार, दुसरे कडेन रावपाक गेल्यार ताचीं नांवां संबंदीत मतदाराक पयलींच सुचवणी दिवन मतदार वळेरेंतल्यान काडपाचेर भर दिवपाक सांगलें. ह्या वेळार मतदारांनी आपले मतदार वळेरेंत कांय दोश आसल्यार ते वेळार दुरुस्त करचे तशेंच ह्या पुराय सत्रांत बुथ अधिकार्‍यांक सहकार्य करून तांची अशे नोंदणी खातीर मजत घेवपाचो उलो मारला.
मतदार वळेरेंतले सगळे दोश दुरुस्त करून मतदार वळेरी सक्षम आनी निर्दोष जावची हाचे खातीर सगळ्यो गजाली नदरेक हाडप गरजेचें. ह्या दोनूय सत्रांनी सगळे ४४ बुथ अधिकारी आपापल्या नियोजीत मतदार केंद्रांनी सकाळीं साडेणव ते सांजेवेळार ५ वरां मेरेन उपलब्ध आसतले.
शिवोले मतदार संघांतल्यो सगळ्यो पंचायती तशेंच धर्मीक संस्था ह्या सत्रां विशीं जागृताय करून मतदार नोंदणी खातीर प्रवृत्त करून देशाच्या पर्जळीत फुडारा खातीर तशेंच आपलो हक्क घेवपाक प्रवृत्त करचे असो उलो तांणी मारला.