मडगांव हॉस्पिसिओंत सुविधा नाशिल्ल्यानदुयेतींक धाडटात बांबोळे हॉस्पिटलांत

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

वैजकी सुविधा सुदारात : आमदार व्हेंझी व्हिएगस

मडगांव, प्रतिनिधी : मडगांवच्या दक्षीण गोंय जिल्हो हॉस्पिटलांतल्या (हॉस्पिसिओ) दुयेतींक गरजेच्यो सुविधा नाशिल्ल्याचें सांगून खाजगी हॉस्पिटलांत धाडटा. ताका लागून बाणावलेचे आमदार व्हेंझी व्हिएगस हांणी वैजकी सुविधा सुदारपाची मागणी केल्या.

सुमार ३६१२ दुयेतींक दक्षीण गोंय जिल्हो हॉस्पिटलांतल्यान गोंय वैजकी म्हाविद्यालय, बांबोळे धाडटात हें खूब फावटीं स्पश्ट जालां. खाजगी हॉस्पिटलांत धाडपाचे आरोप ह्यान पयलींय जाताले. आतां व्हिएगस हांणी दक्षीण गोंय जिल्हो हॉस्पिटलांत आपात्कालीन विभागांतल्या वैजकी अधिकार्‍यांनी खाजगी हॉस्पिटलांत वचपा खातीर दिल्ली नोट जाहीर केली. हॉस्पिटलांत सुविधा नाशिल्ल्याचें सांगचे परस राज्य सरकार आनी भलायकी मंत्री राणे हांणी त्यो उपलब्ध करच्यो अशी मागणी तांणी केली.
जिल्हो हॉस्पिटलांत ५०० खाटींची वेवस्था आसा. तांतल्यो ३५० खाटी वापरतात. हॉस्पिटलांत सिटी स्कॅन, एमआरआय सारक्यो सुविधा उपलब्ध ना. न्युरोलॉजी, काळजाच्या दुयेंसा खातीर गरजेच्यो सुविधा उपलब्ध ना. कॅथलॅब सुविधा उपलब्ध करून ताचे वरवीं ऍन्जिओग्राफी, ऍजिओप्लास्टी सुविधा उबारतले. पूण तज्ञ वैजकी अधिकारी मेळपाक आडखळ आयिल्ल्याचें मंत्र्यानी स्पश्ट केल्लें.
जिल्हो हॉस्पिटलांत येवप्यां खातीरची लिफ्ट बंद पडल्या. ताका लागून दुसरी लिफ्ट येवपाची वाट पळयत उबें रावचें पडटा. हॉस्पिटलांतल्या कॅन्टीनाची वेळ सकाळीं ९ ते सांजेवेळार ६ वरां मेरेन, जाल्यार शेनवारा हें कॅन्टीन अर्दो दिसूच आसता. आयतारा तर बंदच आसता. तर ही अशी सरकारी कामकाजा प्रमाण चलपी सुविधा. हॉस्पिटलाच्या आशिकुशीकूय कांयच स्टॉल्स नाशिल्ल्यान दुयेतींच्या सोयर्‍यांचे बरेच हाल जातात. तशेंच जाय तीं वखदां मेळनाशिल्ल्यान खुबशे फावट दुयेतींक खाजगी फार्मसींतल्यान वखदां हाडचीं पडटात. हे विशींय दुयेतींचीं सोयर्‍यां खुबशे फावट कागाळी करतना दिसतात.