मडगांव महिला मंडळाच्या भलायकी शिबिराक बरो प्रतिसाद

भांगरभूंय | प्रतिनिधी


मडगांव : मडगांव महिला मंडळान स. वासंती अवधुत पै पाणंदीकार हांचे यादीक आयोजीत केल्ल्या भलायकी शिबिराक लोकांचो बरो प्रतिसाद मेळ्ळो.
हें शिबीर मंडळाच्या विमला कारे सभाघरांत सकाळीं 9.30 ते दनपरां 12.30 वरां मेरेन सगल्यांक फुकट आसलें. ह्या शिबिरांत दुयेंतींक तज्ञ डॉ. अनुपमा कुडचडकार (कातीच्या दुयेंसाची तज्ञ) तशेंच डॉ. महेंद्र कुडचडकार (अस्थिरोग तज्ञ) हांचे कडल्यान फावो ती म्हायती तशेंच उपचार घेवपाची संद मेळ्ळी.
मंडळाची अध्यक्ष नंदा कारे हांणी येवकार दिलो. मंडळाचो हो उपक्रम नागरिकांक एक वरदानच थारलो.