मडगांवां तंदुरी स्टाॅल धनयाचेर फारपेट

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

मडगांव : हांगाच्या पोरण्यां बाजारांतल्या एका तंदुरी स्टाॅलाचे धनी लालू खान हांचेर एका तरणाट्यान फारपेट करपाची घडणूक घडली. हातूंत कोणाक गुळी लागूंक ना. पूण पुलिसांनी दोगांयकूय ताब्यांत घेवन चवकशी सुरू केल्या.

रातीं 10 वरांचेर रसेल हो तरणाटो दुकाना भायर आयलो आनी ताणें फार मारलो. ताणें स्टाॅल धनया कडेन पयशे मागले अशी कागाळ पुलिशेंत नोंद जाल्या. ताचें थंयच रेस्टाॅरंट आसा. ताणें अचकीत येवन फार मारलो. लालू खान धांवून गेल्ल्यान वाटावले.