मडगांवां टेम्पोक उजो

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

मडगांव, प्रतिनिधी : घोगळ हावजींग बोर्ड वाठारांतल्या पेट्रोलपंपा लागसार पर्यटकांक घेवन वचपी टेम्पो ट्रॅव्हलराक उजो लागपाची घडणूक आयज दनपरां घडली. मडगांव उजो पालोवपी दळाच्या जवानांनी ह्या उज्याचेर नियंत्रण हाडलें. पर्यटक आनी चालकाक कांय जावंक ना.
मेळिल्ले म्हायती प्रमाण, ड्रायव्हर भूषण बेळेकार हो टेम्पो ट्रॅव्हलर घेवन कळंगूटेच्यान काब दी राम काणकोणा वतालो. बोलशे सर्कला कडल्या सिग्नला कडल्यान मात्सो फुडें आयले उपरांत ट्रॅव्हलर्सांतली एसी बंद पडली. चालकाक दुबाव आयिल्ल्यान ताणें गाडी थारायली. चालकान सीट उखलून पळयल्यार कंडेन्सराक उजो पेटिल्ल्याचें दिसलें. रोखडेंच चालकांन सगळ्या पर्यटकांक गाडयेंतल्यान भायर काडून तांकां मात्शे पयस वचून रावपाक सांगलें. चालकान लागसारच्या पेट्रोल पंपा वयलें उजो पालोवपी यंत्र हाडून उजो पालोवपाचो यत्न केलो. पूण ताचे कडेन उजो नियंत्रणांत येवंक ना.
उपरांत मडगांव उजो पालोवपी दळाच्या कार्यालयांत फोन करून तांचे कडेन विचारपूस केली. ही घडणूक मंगळारा दनपरां सुमार देड वरांचेर घडली. उजो पालोवपी दळाचे जवान थंय पावले आनी तांणी अर्द वरां भितर गाडयेक पेटिल्ल्या उज्याचेर नियंत्रण हाडलें. टेम्पो ट्रॅव्हलराक लागिल्ल्या उज्यांत गाडी पुरायेन जळून गेली. पूण गाडयेंतल्यान प्रवास करपी पर्यटक आनी चालकाक कसलेच तरेची दुखापत जावंक ना.