मंदा बांदेकार यादस्तीक बायल भजनी सर्तींत सातेरी प्रासादिक मंडळ पयलें

पयलें इनाम मेळोवपी बेतोड्याच्या सातेरी प्रासादिक भजनी मंडळाच्या पंगडाक इनाम भेटयतना उद्देजक नारायण बांदेकार, वांगडा जयंत जाथव, वामन चोडणकार आनी हेर मानेस्त

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

भांगरभूंय । प्रतिनिधी
मुरगांवः मुरगांव ज्येश्ठ नाट्य साहित्यीक, कलाकार संघटने वतीन घेतिल्ले 8वे सर्गेस्त मंदा बांदेकार यादस्तीक अखील गोंय बायल भजनी सर्तींत बेतोडें- फोंडे हांगच्या श्री सातेरी प्रासादिक भजनी मंडळान पयलें इनाम मेळयलें. तांकां सर्तीचे प्रयोजक उद्देजक नारायण (नाना) बांदेकार हाचे हस्तुकीं रोख रक्कम आनी करंड भेटयलो.
बायणा हांगच्या रवींद्र भवनांत दोन सत्रांत ही सर्त जाली. वट्ट धा बायल भजनी पंगडांनी तातूंत वांटो घेतिल्लो. सर्तीचें उक्तावण संघटनेचो अध्यक्ष वामन चोडणकार हाचे हस्तुकीं दिवली पेटोवन जालें. पयल्या सत्रांत पांच आनी दुसऱ्या सत्रांत पांच भजनी पंगडांनी भजना सादर केलीं.
कुडका- बांबोळेच्या श्री नागेश महारुद्र भजनी मंडळ हांका दुसरें आनी आमोणेच्या श्री महागणपती ब्रम्हेश्वर सांस्कृतीक भजनी मंडळाक तिसरे इनाम फावो जालें. वास्को- श्री शीव समर्थ सांस्कृतीक मंडळ आनी पेडणेच्या श्री सरस्वती संगीत विद्यालय पंगडाक उमेद वाडोवपी इनामां दिलीं. सातेरी प्रासादिक मंडळाच्या श्रृती सालेलकाराक उत्कृश्ट गायिका म्हणून जाल्यार गवळण गायना खातीर शीव समर्थ मंडळाच्या आश्विनी अभ्यंकर हाका इनाम फावो जालें. पखपवाज वादनाचें इनाम नंदेश च्यारी (नागेश महारूद्र), पेटी वादनाचें इनाम विघ्नेश सावंत (तिरूपती बालाजी संस्था, सडा वास्को) हाका दिले
इनाम भेटवण कार्यावळीक एनआरबी उद्देक समूहाचे चॅरमन आनी वेवस्थापकीय सचालक नारायण बांदेकार हाजीर आशिल्ले. बायणा रवींद्र भवनाचो अध्यश्र जयंत जाधव, वामन चोडणकार,  प्रभाकर मळीक हाजीर आशिल्ले. कार्यावळीचें सूत्रसंचालन विनायक घोगें, गिरीश कोळमकार हांणी केलें. सर्तीचें परिक्षण समीर परब आनी अजीत मळीक हांणी केलें. श्याम चारीन उपकार मानले