भौशीक सुटयां मदीं आनीक एके सुटयेची भर : २०२४ सावन रामनमीची सुटी जाहीर

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

पणजी, प्रतिनिधी : राज्यांतल्या भौशीक सुटयां मदीं आनीक एके सुटयेची भर पडटली. राज्यांतल्या १७ भौशीक सुटयां मदीं फुडल्या वर्सा सावन आनीक एक सुटी वाडयल्या. २०२४ सावन सरकारान रामनमीची सुटी जाहीर केल्या. आतां भौशीक सुटयांचो आंकडो वाडून १८ चेर पावतलो.

भौशीक सुटयां मदीं राष्ट्रीय आनी धर्मीक परबांचो आसपाव आसता. २०२४ वर्सा बुधवार १७ एप्रीलाक रामनम आसा. त्या दिसा सगल्यांक भौशीक सुटी आसतली अशें राज्य सरकारान जाहीर केलां.