भुरग्यांच्यो समस्या सोडोवपाक पालकांनी शिटूक रावप गरजेचें 

भलायकी शिबिराक माचयेर हाजीर आशिल्ले नरहरी हळदणकार, देवेश पेडणेंकार, सदाशिव वेंलिंगकार, डॉ. विभा पार्सेकार, राजश्री नायक, सुविधा बर्वे आनी हेर.

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

डॉ.विभा पार्सेकार: वाळपय हनुमान विद्यालयांत जाल्ल्या बालरोग शिबिराक बरो प्रतिसाद

वाळपय : भुरगेपणार बर्‍योच भलायकी समस्या आसतात. ह्यो समस्या सोडोवपा खातीर पालकांनी सतत शिटूक रावप गरजेचें. भुरगेंपणार निर्माण जावपी भलायके विशीं पालकांक मार्गदर्शन करप म्हत्वाचें. खुबश्या पालकांक आपल्या भुरग्यांचे भलायकेची कसलीच म्हायती नासता. देखून तांकां फुडाराक खुबश्या पांवड्याचेर समस्या निर्माण जातात. ताका लागून पालकांक आनी भुरग्यांक हे विशींचें मार्गदर्शन केल्यार फुडाराक ताचे बरे परिणाम जावपाक शकतात अशें डॉ. विभा पार्सेकार हांणी सांगलें.

वाळपय शिक्षण संस्था संचलीत श्री हनुमान विद्यालय मुळाव्या विभागा वतीन सत्तरीचे मुळावे शाळेंत शिक्षण घेवपी विद्यार्थ्यां खातीर बाल भलायकी शिबीर घेतलें. ह्या शिबिरांत डॉ. विभा पार्सेकार हांणी विवीध पांवड्यार मार्गदर्शन करून भुरग्यांनी आपले भलायकेची कशी जतनाय घेवची ह्या विशयाचेर मार्गदर्शन केलें. भुरग्यांक पौश्टीक आहार दिवन भुरग्यांची भलायकी घटमूट करपाचे नदरेन पालकांनी सतत जतनाय घेवची. तशेंच दातांची आनी हेर भलायकेची जतनाय घेवपाचो उलो तांणी दिलो. 

ह्या वेळार शिक्षण संस्थेचे अध्यक्ष तशेंच आदले उपसभापती नरहरी हळदणकार, शिक्षण संस्थेचे वेवस्थापक देवेश पेडणेंकार, सचीव सदाशिव वेलिंगकार, विद्यालयाची मुख्याध्यापिका सुविधा बर्वे, डॉ. सय्यद, मउळावे विभागीय मुख्याध्यापिका रुपा वझे, राजश्री नायक आनी हेर हाजीर आशिल्ले. 

ह्या वेळार माचयेर हाजीर आशिल्ल्या मानेस्तांक फुलांचे तुरे भेटोवन येवकार दिलो. 

आदले उपसभापती नरहरी हळदणकार हांणी, अशे तरेच्या उपक्रमां वरवीं पालक शिटूक जातात. भुरग्यांचे भलायकेची जतनाय कशी घेवप हे विशीं पालकांक आनी भुरग्यांक म्हायती आसप काळाची गरज. ताका लागून अशे तरेचे उपक्रम आयोजीत करप गरजेचें, अशें तांणी सांगलें. 

ह्या शिबिरांत सत्तरी म्हालांतल्या विवीध मुळाव्या शाळांच्या विद्यार्थ्यांनी व्हडा प्रमाणांत वांटो घेतिल्लो. ह्या वेळार पालक व्हडा संख्येन हाजीर आशिल्ले.