भुरग्यांचे सुरक्षितताये खातीर जागृकतायेचो उणाव

गोंय श्रमीक पत्रकार संघटणे वतीन आयोजीत कार्यशाळेचें उक्तावण करतना पुलीस उपमहानिरीक्षक बॉस्को जॉर्ज. वांगडा दिपाली नायक, राजतिलक नायक, अ‍ॅड. एमिडिओ पिन्हो आनी हेर. (नारायण पिसुर्लेकार)

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

अ‍ॅड. पिन्हो: भुरग्यांचेर जावपी लैंगीक अत्त्याचारांचेर जागृताय कार्यशाळा

पणजीः भुरग्यांक बरे तरेन दवरपा खातीर पालकांनीय तितलेच जापसालदारकेन वागपाक जाय. पालकां मदीं एकामेकांचेर जापसालदारकी धुकलपाचे प्रकार वाडतूच आसा. ताका लागून भुरग्यां कडेन आडनदर जाता. भुरग्यांचेर लैंगीक अत्त्याचार आनी हेर अत्त्याचारांत गोंयांत वाड जायत आसा. सोशल मिडिया वरवीं लैंगीक अत्त्याचाराचीं प्रकरणां फुडें येतात. चलयो तशेंच चले लैंगीक अत्त्याचाराचे शिकार जायत आसतात. भुरग्यांचे सुरक्षितताये खातीर जागृकतायेचो उणाव हेंय एक कारण आसा, अशें मत अ‍ॅड. एमिडिओ पिन्हो हांणी उक्तायलें. 

बायलां आनी बाल कल्याण खात्याच्या जोड पालवान गोंय श्रमीक पत्रकार संघटणेन गोंय बाल हक्क तशेंच लैंगीक अत्त्याचारां पसून भुरग्यांचें संरक्षण (पॉक्सो) ह्या दोनूय कायद्या विशीं जागृताय करपा खातीर आनी प्रसारमाध्यमांनी जापसालदारकेन वार्तांकन करपाच्या हेतान आयोजीत कार्यशाळेंत अ‍ॅड. एमिडिओ पिन्हो आनी बाल न्यायालयाची अध्यक्ष सायोनारा टेलीस लाड हांणी मार्गदर्शन केलें. गोंयांत भुरग्यांचेर जावपी लैंगीक अत्त्याचारांच्यो जायत्यो घडणुको तांणी मुखार हाडल्यो. 

बाल अत्त्याचारांक बळी पडिल्ल्यां मदीं 11 ते 15 पिरायेच्या भुरग्यांचो आंकडो चड आसा. तशेंच 16 ते 18 पिरायेचीं भुरगीं अत्त्याचाराक बळी पडटात. पालक आनी भुरग्यां मदीं आशिल्ल्या समन्वयाचो उणाव बाल अत्त्याचाराचे घडणुकेक कारण थारता. जागृकतायेचो उणाव आशिल्ल्यान अत्त्याचाराचे प्रकार घडटात, अशें अ‍ॅड. एमिडिओ पिन्हो हांणी म्हणलें. 

लैंगीक अत्त्याचारांक तोंड दिल्ल्या पिडेस्तांची वळख पटची न्हय, तांचे फोटो, तांच्या वाठाराची म्हायती छापची न्हय, व्हिडिओ तशेंच हेर तरेची आक्षेप आशिल्ली म्हायती प्रसारमाध्यमां तशेंच समाजमाध्यमां वरवीं धाडची न्हय, ताका लागून प्रसारमाध्यमांनी जापसालदारकेचें भान दवरून वार्तांकन करचें, अशें बाल न्यायालयाची अध्यक्ष सायोनारा टेलीस लाड हांणी सांगलें. 

गोंयांत भुरग्यां कडेन संबंदीत गुन्यांवांचे खटलेय आडखळून आसात. हाचें कारण म्हळ्यार ताचे खातीर आशिल्लें न्यायालय आनी न्यायाधीशांचो आंकडो उणो आसा. हातूंत वाड जावप गरजेचें. ह्या खटल्यांचो बेगीन निकाल लागपाक जाय, अशें अ‍ॅड. पिन्हो हांणी सांगलें. 

प्रसारमाध्यमां कडल्यान जागृतायेची अपेक्षा आसा. प्रसारमाध्यमांनी वार्तांकन करतना गुन्यांव जावचे न्हय हे खातीर जागृताय करची, असो उलो बाल अन्यायाची अध्यक्ष सायोनारा टेलीस लाड आनी अ‍ॅड. पिन्हो हांणी दिलो. 

कार्यावळीच्या उक्तावणाक पुलीस उपमहानिरीक्षक बॉस्को जॉर्ज मुखेल सोयरे म्हणून हाजीर आशिल्ले. तशेंच बायलां आनी बाल कल्याण खात्याची संचालक दिपाली नायक, गुजचे अध्यक्ष राजतिलक नायक, बायलां आनी बाल कल्याण खात्याचे उपसंचालक संगिता परोब हाजीर आशिल्लीं.