भिरोंडें पंचायत वाठारांत उदका पायल लायन घालपाचें काम सुरू

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

भांगरभूंय । प्रतिनिधी
वाळपयः सत्तरी तालुक्यांतल्या भिरोंडें पंचायत वाठारांत फाटल्या कांय वर्सां सावन  लोकांक पियेवपाचें उदक सारकें मेळनाशिल्लें. पर्येची  आमदार दिव्या राणे हाची दखल घेवन पंचायत वाठारांत उदका पायपलायन घालपाचें काम सुरू केलां. हें काम सध्या निमण्या टप्प्याचेर पावलां
दिव्या राणेन ह्या कामाक सुरवात करून दिल्ली. माझे न्हंयेचेर उदका शुद्धिकरण प्रकल्प बांदून थंयचे उदक हे पायल लायनीं वरवीं भिरोंडें पंचायत वाठारांत पावयतले. गांवातं टॅन्करान उदका पुरवण करताले. आपणे पायप लायन घालपाचो प्रस्ताव बांदकाम मंत्री नीलेश काब्राल हाका धाडटगीर तांणे ताका रोखडीच मंजूरी दिली. काम सुरू करून ते आतां सोपपा कडेन पावलां अशें दिव्या राणेन सांगलें. लोकांक 24 वरां उदक दिवपाचो आमचो यत्न आसतलो अशेंय तिणे सांगलें.
भिरोंडें वाठारा खातीर स्वतंत्र उदका प्रकल्प उबारचो हे खातीर आमी 2011 सावन यत्न चलयल्ले. वाळपयचो आमदार आनी भलायकी मंत्री विश्वजीत राणे  हाणे हे खातीर फुडाकार घेतल्लो. दिव्या राणेच्या चत्नांतल्यान ह्या प्रकल्पाक चालना मेळ्ळी अशें भिरोडें पंचायत सरपंच उदयसिंग राणेन ह्या वेळार  सांगलें. मे म्हयन्या मेरेन भिरोंडें पंचायत वाठाराक उदका पुरवण करपाचें काम सुरू जातलें अशें बांदकाम खात्याच्या उदका पुरवण विभागाचो सहाय्यक अभियंतो मदन देसायान सांगलें.