भारत किताबाचो मुख्य दावेदारः पॉण्टींग

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

ह्या म्हयन्याचे अखेरेक सुरू जावपी आशिया करंड क्रिकेट सर्त जिखपाचो भारत मुख्य दावेदार आसा अशें ऑस्ट्रेलियेचो आदलो मुखेली रिकी पॉण्टिंगान म्हणलां.

‘आयसीसी रिव्ह्यू’च्या नवे कार्यावळींत तांणी सांगलें, फक्त आशिया करंड सर्तूच न्हय, जाल्यार खंयचेय सर्तींत भारताक हारोव कठीण आसता. ताचे कडेन जबरदस्त खेळगडे आसात अशें पॉण्टिंगान मुखार म्हणलें.

आशिया करंड क्रिकेट सर्तीक 27 ऑगस्टाक संयुक्त अरब अमिरातांत (यूएई) सुरवात जाता. हे खेपे टी-20 पद्दतीतली ही सर्त श्रीलंकेंत जावपाची आशिल्ली. पूण, श्रीलंका अर्थीक संकश्टांत सांपडलो आनी ताका लागून आयोजकांनी सर्त यूएईंत स्थलांरीत करपाचो निर्णय घेतलो.

हे खेपे सर्तींत स पंगड वांटो घेतले. भारत, पाकिस्तान, बांगलादेश, श्रीलंका आनी अफगाणिस्ता ह्या पंगडां खेरीत एक पंगड पात्रताय फेरी हुपून येतलो.

भारता खेरीत पाकिस्तान लेगीत किताबाचो मुख्य दावेदार आसा.

दोनूय पंगड जबरदस्त आसात. ऑस्ट्रेलिया आनी इंग्लंड ह्या पंगडां मदीं जी प्रतिस्पर्धा आसता तीच भारत आनी पाकिस्तान ह्या पंगडां मदीं पळोवपाक मेळटा. दोनूय पंगडांत मॅच जिखून दिवपी साबार खेळगडे आसात. ते खंयच्याय खिणाक मॅच घुंवडावपाक शकतात अशें पॉण्टिंगान सांगलें.

संवसारीक टी-20 सर्तींत भारत आनी पाकिस्तान ह्या दोन पंगडांची आंकडेवारी पळयली जाल्यार भारताचें दालें जड दिसता. आशिया करंड सर्तीचो विचार केलो जाल्यार दोनूय पंगडां मदीं आतां मेरेन 13 मॅची जाल्यात. हातूंतल्यो सात मॅची भारतान जिखल्यात जाल्यर पाकिस्तानान पांच मॅची जिखपाक येस मेळयलां. एके मॅचीचो निकाल लागूंक ना. आंकड्यांचो आदार घेतलो जाल्यार भारतान पाकिस्तानाचेर दरेक खेपे आपलो शेक दवरला. आशिया करंड सर्तींत लेगीत अशीच परिस्थिती दिसता अशें पॉण्टिंगान सांगलें.

भारत आनी पाकिस्तान ह्या पंगडां मदीं 28 ऑगस्टाक दुबय मॅच जातली. ही मॅच उमळशीक वाडोवपी जातली अशें पॉण्टिंगाक दिसता.