भारतीय रेडक्रॉस संस्थेच्या गोंय फांट्याची बसका

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

राज्यपालांनी संस्थेच्या कामाची केली तोखणाय

पणजी: गोंयचे राज्यपाल पी. एस. श्रीधरन पिल्लई हांचे अध्यक्षते खाला राजभवनार भारतीय रेडक्रॉस संस्थेच्या गोंय फांट्याची वर्सुकी बसका जाली.

बसकेंत उलयतना राज्यपालांनी रेडक्रॉस संस्थेच्या गोंय फांट्याच्या कामाची तोखणाय करून गोंय फांट्यान आपल्या कार्याची व्याप्ती वाडोवन आपलें कार्य गरजू लोकां मेरेन पावोवपाची सुचोवणी केली.

फुडें उलयतना राज्यपालान म्हणलें, सैमीक आपत्तीच्या वेळार पिडेस्तांक मदत करपा खातीर भारतीय रेडक्रॉस संस्थेच्या स्वयंसेवकांनी सदांच मुखार आसपाक जाय. संस्था मानवतेच्या बर्‍या खातीर काम करता. समाजांतल्या गरजू लोकांक मदतीचो हात दिवपा खातीर सेवा दिता. राज्यपालान मानवतावादी सेवे खातीर गोंय फांट्याक सगळे तरेचें सहकार्य करपाचें उतर दिलें.

सुरूवातेक राज्यपालान रेडक्रॉस संस्थेचे जनक जीन हेन्री ड्युनंत हांच्या फोटोक फुलाचो हार घालून आर्गां ओपलीं.

उत्कृश्ट सेवे खातीर राष्ट्रीय पांवड्याचेर भांगरा पदक फावो जाल्ल्या गोंय फांट्याचे अध्यक्ष गौरीश धोंड हांचो राज्यपालां हस्तुकीं ह्या वेळार भोवमान जालो.  

गोंय फांट्याचे उपाध्यक्ष मांगिरीश पै रायकार हांणी फाटले बसकेचो नियाळ वाचलो.

गोंय फांट्याचे आश्रयदाते राजेश व्ही. धेंपो आनी यतीश धेंपो हांचोय राज्यपालां हस्तुकीं ह्या वेळार भोवमान केलो.

गोंय फांट्याचे अध्यक्ष गौरीश धोंड हांणी येवकाराच्या उलोवपांत, संस्थेच्या कार्याची म्हायती दिली. गोंयांत सुमार 1500 टिबी दुयेंती आशिल्ल्यान तातुंतल्या 72 गरजू व्यक्तींक संस्था मदत करता. तशेंच हेर समाज कल्याणकारी उपक्रमां वरवीं गरजू लोकांक मदत करपाचे कार्य संस्था करता. तांणी संस्थेच्या कार्याक सहकार्य करपी सगळ्यांचे उपकार मानले.

मारियो पिंटो हांणी वर्सुकी अर्थसंकल्प सादर केलो. गोंय फांटो कचेरीचे कर्मचारी रिओ कुटो हांचोय राज्यपालां हस्तुकीं ह्या वेळार भोवमान केलो.

डॉन बॉस्को हायस्कुलाच्या विद्यार्थ्यांनी राष्ट्रगीत आनी रेडक्रॉसचें गीत सादर केलें.

वास्कोचे आमदार दाजी साळकर, डॉ. शेखर साळकार, अ‍ॅड. इशान उसपकार, डॉ. दिगंबर नायक, सुवर्णा फोन्सेका आनी हेर वांगडी बसकेक हाजीर आशिल्ले.

वेवस्थापकीय समितीचे वांगडी चंद्रकांत गांवस हांणी बसकेक हाजीर आशिल्ल्या सगळ्यांचे उपकार मानले.