भारतीय पंगडाची घोडधांव

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

बॉलींग, बॅटींग आनी फिल्डींग ह्या तिनूय पांवड्यार भारतान अप्रतीम खेळ केलो. रोहीत शर्मान पंगडाचें फुडारपण कुशळटायेन केलें. टॉस जिखून पयली बॅटींग करपाचो रोहीत शर्माचो निर्णय भारतीय बॉलरांनी सार्थ थारायलो.

भारत आनी पाकिस्तान हांचे मदली क्रिकेट मॅच म्हणल्यार आंगार कांटो फुलोवपी. फाटलीं खूबशीं वर्सां ह्या मॅचींचो
अणभव आमी घेत आसात. शेनवारा जाल्ले मॅचींत लेगीत होच अणभव आमकां पळोवंक मेळटलो अशी आस्त फक्त भारतांतलेच लोक न्हय, जाल्यार संवसारभरांतल्या क्रिकेट मोग्यांक आशिल्ली. पूण भारतीय खेळगड्यांनी अप्रतीम कामगिरी करून ती अपेक्षा फोल थारायली. अर्थांत भारतीय पंगडान जबरदस्त कामगिरी करून पाकिस्तानाक मातयेभरवण केलो. ताका लागून भारतांत दसऱ्या आदींच दिवाळी मनयली.
भारतीय पंगड जैतिवंत जाले उपरांत पुराय दिवाळीच मनयली. हे मॅचींत भारतान पाकिस्तानाक हारोवन आपली तिसरी मॅच जिखलीच तशेंच गूण तक्ट्यांत पयलें स्थान मेळयत जैतिवंतपदाचे नदरेन आनीक एक पावल घालें. ही मॅच जिखून एका दिसाचे संवसारीक करंड क्रिकेट सर्तींत पाकिस्ताना आड न हारपाची परंपराय कायम तिगोवन दवरली. हे मॅचींचे वर्णन करपाचें आसत जाल्यार ‘बॉलरांची कमला बॅटसमनांची धमाल’ ह्या एकाच वाक्यांत करूंक येतली. कारण भारतीय बॉलरांनी आनी बॅटसमनांनी अप्रतीम कामगिरी करून पाकिस्तान पंगडाक मातयेभरवण केलो.
बॉलींग, बॅटींग आनी फिल्डींग ह्या तिनूय पांवड्यार भारतान अप्रतीम खेळ केलो. रोहीत शर्मान पंगडाचें फुडारपण कुशळटायेन केलें. टॉस जिखून पयली बॅटींग करपाचो रोहीत शर्माचो निर्णय भारतीय बॉलरांनी सार्थ थारायलो. 2 आवट 158 अशे बरे स्थितींतल्यान सगले आवट 191 अशी पाकिस्तानाची परिस्थिती जाली. फक्त 33 धांवड्यांनी पाकिस्तानाचे 8 बॅटसमन आवट करून भारतीय बॉलरांनी धुमशेण कांडलें.
जसप्रीत बुमरा, मोहंमद सिराज, हार्दीक पांड्या, रवींद्र जडेजा, कुलदीप यादव ह्या भारताच्या सगल्याच बॉलरांनी दरेकी 2 बळी घेवन पाकिस्तानाचे बॅटिंगेक सुरींग लायलो. भारतीय बॉलरां मुखार पाकिस्तानी बॅटसमनांनी धोंपर तेंकयलें. इस्पिकेच्या बंगल्या प्रमाण पाकिस्तानाचो पंगड कोसळ्ळो. 192 धांवड्यांचें सवाय अशें आव्हान भारतीय संघान फक्त 30 ओव्हरींनी पुराय करून पाकिस्तानी बॉलरांच्यो मर्यादा उक्त्यो केल्यो. रोहीत शर्मा ह्या भारताच्या मुखेल्यान जाल्यार धुमशेण कांडलें. पाकिस्तानाच्या सगल्याच बॉलरांक धोडावन दोळे दिपकावपी बॅटींग केली. तो जे पद्दतीन खेळटालो तें पळयत जाल्यार आनीक एक शेंकडो मारतलो अशें दिसतालें. पूण दुर्दैवान ताका शेंकडो मारूंक जमलें ना. पूण पंगडाक जैतिवंत करपाक ताणें मोलादीक भुमिका वठयली.
श्रेयस अय्यरान अर्दशेंकडो मारून ताका बरो सांगात दिलो. विराट कोहली आनी शुभमन गीलान लेगीत बरी बॅटींग केली. एकूणच बॅटींग, बॉलींग आनी फिल्डींग ह्या तिनूय पांवड्यार भारतान दोळे दिपकावपी खेळ करून पाकिस्तानाक हायरलो. सध्या भारतीय पंगड बरी कामगिरी करीत आसून सगलेच खेळगडे फॉर्मांत आसात. हो फॉर्म असोच उरलो जाल्यार भारतीय पंगडाक संवसारीक वस्ताद जावपा पसून कोणूच आडावंक शकचो ना. भारतीय पंगडाक जैताची मना पसून शुभेत्सा!

श्याम ठाणेदार
9922546295