भारतीय चलयेन दिली काळ्या बायलांक नवी वळख

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

सतरा वर्सां पिरायेच्या विद्यार्थ्याक कितें हुस्को आसूं शकता? शाळा, अभ्यास, परिक्षा आनी फुडार… पूण अमेरिकेच्या व्हर्जिनिया राज्यांतल्या फेयरफॅक्स कावंटींत रावपी भारतीय वंशाची प्रसिद्धा पद्मनाभन फुडाराचो न्हय तर इतिहासाचो हुस्को करता.
अमेरिकन शाळांनी इतिहास अभ्यासक्रमांत बायलांचें आनी खास करून काळ्या बायलांचें नांवा पुरतें प्रतिनिधित्व आसा. हो तिचो हुस्को. काळ्या बायलांक इतिहासांत चड स्थानूच दिवंक ना. फेअरफॅक्स काउंटीं जिल्ल्यातले एके शाळेन इतिहासाचो अभ्यासक्रम आतां बदलपाक सुरवात केल्या. प्रसिद्धाच्या यत्ना खातीर अमेरिकन शाळेंतल्या अभ्यासक्रमांत बायलांक योग्य सुवात मेळटली, अशी आस निर्माण जाल्या.
अमेरिकेंतल्या टेक्सासांत प्रसिद्धाचो जल्म जालो. मूळ तमिळनाडूचें. प्रसिद्धा इंग्लीश आनी तामिळय उलयता. भारतीय दायज आनी एके बायलेची वळख तें खूब गंभीरतायेन घेता. फेयरफॅक्सांतल्या थॉमस जेफरसन हायस्कुल फॉर सायन्स अँड टेक्नॉलॉजींत तें विद्यार्थी आसा. ह्या अभ्यासांत बायलांचें योगदान कितें आसा हाचे विशीं सामकी उणी म्हायती मेळता. हे गजालीक लागून तें अस्वस्थ जालें. शाळेच्या अभ्यासक्रमां भायर ताणें स्वता संशोधनाक सुरवात केली. इतिहासांतल्या जायत्या घडणुकांनी बायलांचें म्हत्वाचें योगदान आसा, तातूंन काळ्या बायलांचें योगदान व्हड आसा अशें ताचे नदरेक आयलें. पूण हें सगळें अभ्यासक्रमांत खंयच नाशिल्लें. 2020 वर्सा कोरोना काळांत प्रसिद्धान ‘वुमेन फॉर एज्युकेशन, अॅडव्होकेसी अँड राइट्स’ (WEAR) नांवाचो एनजीओ सुरू केलो. हाचे वरवीं तिणें चेंज ओआरजीचेर याचिका दाखल केली. इतिहास अभ्यासक्रमांत बायलांक योग्य सुवात मेळची म्हूण प्रचार सुरू केलो.
सुरवातेक ताचें कोणें आयकून घेतलें ना. विद्यार्थ्यांक आनी पालकांक ह्या प्रचाराचें म्हत्व कळ्ळें ना. लोकांचे लक्ष्य ह्या प्रचारा कडेन वचपाक लागले म्हणून तिकाय ऑनलायन विरोधाक तोंड दिवचें पडलें. ‘बायलांचो इतिहास चड म्हत्वाचो न्हय…”तशेंच ‘इतिहासाच्या पुस्तकांत बायलांक म्हत्व ना…’ वा ‘बायलांच्या इतिहासाचें म्हत्व आमकां खबर आसा…’ अशीं वाक्यांय तिका आयकुचीं पडलीं. ह्या वाक्यांनी तिका धिटाय दिली. तिचे याचिकेचेर सय करपी लोकांचो आंकडो पांच हजारां परस चड आसा. फेयरफॅक्स काउंटी पब्लीक स्कूलांनी ह्या मोर्चाचें म्हत्व मान्य केलां.
एफसीपीएसांतली शिक्षण तज्ञ डेबोरा मार्च हिणें प्रसिद्धाक काउंटी शिक्षकां कडेन जोडले. कोरोना काळा सावन ताचें काम चालू आसा.