भारतीयांक संपर्का खातीर हिंदी म्हत्वाची

हिंदी दीस कार्यावळीचें उक्तावण करतना प्राचार्य सरिता परब. वांगडा हेर मानेस्त.

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

सरिता परबः कामाक्षी उच्च माध्यमिकांत मनयलो हिंदी दीस

भांगरभूंय । प्रतिनिधी

फोंडें: वेदना, संवेदना, सूख, दुख्ख अभिव्यक्त करपाक आवयभाशेक जितलें म्हत्व आसा, तशेंच भोवभाशीक भारतांत दरेका मनशा मदल्या संपर्का खातीर हिंदीचें म्हत्व आसा, अशें कवळेंच्या सरस्वती उच्च माध्यमीक विद्यालयाची प्राचार्य सरिता परब हांणी सांगलें.

कुर्टीच्या कामाक्षी उच्च माध्यमीक विद्यालयांत हिंदी दीस सुवाळ्यांत सरिता परब उलयताली. कार्यावळीक मानाचे सोयरे म्हूण आदले प्राचार्य फ्रांसीस फर्नांडीस, प्राचार्य परमेश्वर भट, हिंदी भाशा मुखेली शिक्षिका सुरेखा नायक आनी विद्यार्थी मंडळ सचीव अदिती बागायतदार हाजीर आशिल्ली.

सगळ्यो भारतीय भासो परमळीत फुलांच्या हारांतलीं फुलां आसात. हिंदी भास जोडून दवरपी एकसुरो दोरो. दरेका भारतीयान हिंदी भाशेचें शिक्षण घेवपाची खूब गरज आसा, अशें परब हांणी सांगलें.

विदेशी भाशा आनी विदेशी संस्कृतीचें दर्शन वाडत आसा, ही दुख्खाची गजाल. देश आनी स्वभाशेचो दरेकल्यान अभिमान बाळगून नेटान फुडें वचपाची गरज आसा, अशें फ्रांसीस फर्नांडीस हांणी सांगलें.

ह्या वेळार आंतरवर्गीय हिंदी गीत गायन सर्त घेतली. तातूंत पयलें इनाम अनिशा अनिलकुमार, दुसरें नतासा पांचागी, तिसरें बंदीश शिरोडकार हाका फावो जालें. ज्योती नायक आनी इंगळे हांकां उमेद वाडोवपी इनामां फावो जालीं. माधवी नायक नी सरिता पाटील हांणी सर्तीचें परिक्षण केलें. सुरेखा नायक हांणी सुत्रसंचालन केलें जाल्यार अदिती बागायतदार हांणी उपकार मानले.