भारताचो म्हान स्पीनर आनी आदलो कॅप्टन बिशन सिंग बेदी (77)  संवसाराक अंतरले

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

खबरां संस्था
नवी दिल्लीः 1970च्या दशकांत भारतीय स्पीन  आक्रमणाचो कणो थारल्लो म्हान स्पीन बॉलर आनी भारताचो आदलो कॅप्टन बिशन सिंग बेदी हे  चड तेपाच्या दुयेंसा उपरांत दिल्लीत संवसारांक अंतरले. ते 77 वर्सा पिरायेचे आशिल्ले. बेदी हांणी 1967 तें 1979 ह्या तेपार 67 टॅस्ट मॅचींनी भारताचें प्रतिनिधीीत्व केल्लें. आपल्या 13 वर्सा पिरायेच्या क्रिकेट कारकिर्दींत तांणे 266 विकेटी घेतल्यो. तेन्नाच सुरू जाल्ल्या वन-डे  क्रिकेट फॉर्मेटांत तांच्या नांवार 7 विकेटी आसात.
इरापल्ली प्रसन्ना, बी एस चंद्रशेखर आनी एक वेंकटराघवन हांचे सयत बिशन सिंग बेदी ही चार नांवा भारतीय स्पीन बॉलिंगेच्या इतिहासांत  अजंव्रर जाल्यांत. भारतीय क्रिकेटींत स्पीन बॉलिंगेचें एक युग ह्या चवगांनी सुरू केल्लें. तातूंत बिशन सिंग बेदी हाचो व्हडलो वांटो आशिल्लो. भारताच्या पयल्याच वन-डे मॅचींत बिशन सिंग बेदी हाच्या अद्भूत अशा बॉलिंगेन भारताक जैत मेळल्लें.
1975 वर्सा संवसारीक वन-डे मॅचींत पूर्व आफ्रिका पंगडा आडचे मॅचींत बिशन सिंग बेदी हाच्या जादुई स्पीन बॉलिंगेक लागून पूर्व आफ्रिका पंगडांक 120  धांवड्यांचेर आडावप  भारताक शक्य जाल्लें. हे मॅचींत बेदी 12 ओव्हरींतल्यो 8 ओव्हरी मेडन घातल्लो. बाकीच्या चार ओव्हरींत 6 धांवड्यो दिवंन ताणे एक विकेट घेतल्ली. आपल्या फस्ट क्लास क्रिकेट कारकिर्दींत बेदीन 1560 विकेटी घेतिल्ल्यो. 1967 वर्सा वेस्ट इंडिजा आड ताचे टॅस्ट क्रिकेटींत पदार्पण केल्लें. 1979 वर्सा ओव्हल मैदानार इंग्लंडा आड खेळल्ली  वन-डे मॅच ताची निमाणी आशिल्ली.
बिशन सिंग बेदी हाचोजल्म 25 सप्टेंबर 1946 वर्सा अमृतसरांक जाल्लो.  ल्हानपणान स्पीन बॉलिंगेच्या आगळ्या वेगळ्या शैलीक लागून ते चर्चेंत आयिल्ले. 20व्या वर्सा म्हणल्यार 1966 वर्सा तांच्या आंतरराष्ट्रीय क्रिकेट कारकिर्दीक सुरवात जाल्ली. बिशन सिंग बेदी हाच्या फुडारपणा खाला भारतान इंग्लंडाचेर इतिहासीक टॅस्ट माळेंत जैत मेळयल्लें. ताचे कारकिर्दींतलो हो मानाचो तुरो थारल्लो. भारतीय पंगडाचो तेन्नाचो कॅप्टन अजित वाडेकार हाचे गैरहाजेरेंत बिशन सिंग बेदी हाचे कडेन भारतीय पंगडाची कॅप्टनशीप आयिल्ली. तेन्ना  इंग्लंड सारक्या बलाढ्य पंगडाचें आव्हान भारतीय पंगडा सामकार आशिल्लें. मात बेदी हांणे आपल्या नेतृत्व शैलीचें दर्शन घडोवन ते माळेंत भारताक जैत मेळोवन दिल्लें. भारतीय पंगडाच्या क्रिकेट मळा वयल्या देदिप्यमान फुडाराची नांदी त्या माळेंतल्या जैतान खऱ्या अर्थान संवसारान पळयल्ली.

दिल्लीचो शेर समशेर!
बिशन सिंग बेदीन आपल्या जादुई स्पीन बॉलिंगेच्या नेटार आंतरराष्ट्रीय कारकिर्द गाजयल्ली. देशांतर्गन क्रिकेटीत ताचो करिश्मा सगल्यानी पळयल्लो. दिल्लीच्या पंगडांतल्यान खेळटना तांची कारकिर्द खासा गाजली. नवे स्पीन बॉलर तयार करपाक बेदीची म्हत्वाचें योगदान आशिल्लें. निवृत्त जाल्या उपरांतूय बेदी क्रिकेटी पसून वेगळे जावपाक शकले नात. क्रिकेट संबंदीत जायत्या मुद्द्यांचेर ताणे आपली भूमिका ठामपणान सामकार दवोरल्ली. क्रिकेटीयरांची बाजू मांडपाक ताणे केन्नाच मारते घेतलें ना.