भारताचो बायलांचो पंगड सेमींत

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

भारतीय बायलांनी 19वे आशियायी खेळां सर्ती अंतर्गत चालू आशिल्ले बायलांचे क्रिकेट सर्तीचे सेमी फायनलींत सुवात मेळयली. पिंगफेंग कॅम्पस क्रिकेट फिल्डाचेर भारत आनी मलेशिया ह्या पंगडां मदीं क्वॉर्टरफायनलींतली मॅच जावपाची आशिल्ली. पूण, पावसाक लागून मॅच रद्द करची पडली आनी अशे तरेन भारतान सेमी फायनलींतली आपली सुवात निश्चीत केली. मॅच रद्द जाल्ल्यान रॅंकिंगेच्या आदाराचेर निकाल लायलो. हातूंत भारतान येस मेळयलें.

ते पयलीं मळबांत पावसाची कुपां दाटिल्ल्यान मलेशियान टॉस जिखून भारताक पयलीं बॅटींग करपाचें आमंत्रण दिलें. शेफाली वर्मा (67) आनी जेमिमा रॉड्रिग्स (नाबाद 47) तशेंच ऋचा घोष हाचे जलद 21 धांवड्यां नेटार भारतान क्वॉर्टरफायनल एक मॅचींच 2 बाद 173 धांवड्यो केल्यो. अखेरचे ओव्हरींत ऋचान तीन चवके आनी एक सको मारलो.

पावसाक लागून मॅच 15 ओव्हरींची केल्ली. स्मृती मंधाना आनी शेफाली वर्मा दोगांय मॅचींत आशिल्लीं. शांत सुरवाती उपरांत जबरदस्त बॅटींग पळोवपाक मेळ्ळी. ते उपरांत माहिरा इज्जती इस्लामान मंधानाक धांवबाद केली.

ते उपरांत शेफालीक साथ दिवपाक जेमिमा मैदानांत देंवली. दोगांयनी मलेशियाच्या बॉलरांची बॉलींग फोडून काडून भारताक 10 ओव्हरींनी 100 धांवड्यां मेरेन पावयलो. शेफालीन फकत 31 बॉलांनी आपलो अर्द शेंकडो पुर्ण केलो. 86 धांवड्यांची ही भागिदारी मास एलिसान फोडली. ताणें शेफालीक बाद केली. ते उपरांत ऋचा घोष आयली. तिणें एलिसा आड तीन चवके आनी एक सको मारलो. निमाणे ओव्हरींत 20 धांवड्यो केल्यो. ऋचाचे आक्रमक बॅटिंगेक लागून भारतान 2 विकेटी वगडावन 173 धांवड्यां मेरेन मजल मारली.

मोखीचो फाटलाव करपाक मैदानांत देंवपी मलेशियाचो डाव सुरू जाता थंय आसा. पावसान परतून खेळ आडायलो. मलेशियाक फकत दोनूच बॉल खेळपाक मेळ्ळे. पावस आयलो त्या वेळार मलेशियान बिनबाद एक धांवडी केल्ली. पावसान थांबपाचें नांव घेवंक ना आनी अखेरेक अंपायरांनी मॅच रद्द जाल्ल्याची घोशणा केली.