भारताचें सेगीत दुसरें जैत

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

बायलांचे 19 वर्सां पिराये सकयले संवसारीक टी-20 सर्तींत भारताचें जबरदस्त प्रदर्शन चालूच आसा. भारतान आपले दुसरे मॅचींत युएई पंगडाक 122 धांवड्यांनी हारयलो. भारताचें हें सेगीत दुसरें जैत. ह्या जैता सयत ताणें आपल्या गटांतली पयली सुवात कायम राखली. ह्या जैतान ताची फुडले फेरयेंतली सुवात लागींलागीं निश्चीत जाल्या.

गट पांवड्या वयली ताची निमाणी मॅच स्कॉटलॅण्डा आड जातली. हे मॅचींत लेगीत भारताचेंच दालें जड दिसता. युएई आडचे मॅचींत पयलीं बॅटींग करतना भारतान 219 धांवड्यांचो दोंगर उबारलो. ताका जाप दितना युेईचो डाव फकत 97 धांवड्यांचेर सोंपलो आनी अशे तरेन भारतान 122 धांवड्यांनी व्हड जैत जोडलें.

टॉस हारल्या उपरांत पयलीं बॅटींग करपाचें आमंत्रण मेळ्ळ्या उपरांत मुखेली शेफाली वर्मा आनी श्र्वेता सेहरावत हे जोडयेन भारताक परतून एकदा बरी सुरवात करून दिली. दोगांयनी मेळून 8.3 ओव्हरींनी 111 धांवड्यांची भागिदारी केली.

हे जोडये पावर प्लेंतूच 68 धांवड्यो केल्यो. ते उपरांत शेफाली वर्मान 34 बॉलांनी 78 धांवड्यो करून बाद जाली. तिणें 12 चवके आनी चार सके मारले. श्र्वेतान उपरांत 49 बॉलांनी 74 धांवड्यो करून नाबाद रावली. तिणें 10 चवके मारले. ते उपरांत विकेटकीपर बॅट्समन रिचा घोषान 29 बॉलांनी 49 धांवड्यांची खेळी केली. तिणें पांच चवके आनी दोन सके मारले.

अखेरेक भारतान तीन विकेटी वगडावन 219 धांवड्यो केल्यो.

मोखीचो फाटलाव करपी युएईची सुरवात सामकी बाबत जाली. पयलेच ओव्हरींत मुखेली तिर्था सतीष बाद जाली. ह्या धपक्यांतल्यान पंगडाक स्वताक सांबाळपाक जमलें ना आनी 20 ओव्हरींनी 5 विकेटी वगडावन फकत 97 धांवड्यो करप शक्य जाल्यो.

दुसरे ओपनर लावण्या केणीन 54 बॉलांनी 24 धांवड्यांची सामकी सावकाश खेळी केली. माहिक गौरान 26 बॉलांनी 26 धांवड्यो केल्यो. हेर एकाय बॅट्समनाक 9 धांवड्यांच्या मुखार वचप शक्य जालें ना.

भारता वतीन शबनम, टिटास सधू, मन्नत कश्यप आनी पार्शवी चोपडा हांणी दरेकी 1 विकेट घेतली.

हे मॅची उपरांत भारत पयले सुवातेर आसा. युएई दुसरे सुवातेर आसा. ताणें आपले पयले मॅचींत स्कॉटलॅण्डाक हारयिल्लो. तिसरे सुवातेर स्कॉटलॅण्ड आसा जाल्यार येजमान दक्षीण आफ्रिका चवथे सुवातेर आसा.

भारत गट पांवड्या वयली आपली निमाणी मॅच 18 जानेवारीक स्कॉटलॅण्डा आड खेळटलो. जाल्यार युएई आपली निमाणी मॅच 18 जानेवारीकूच दक्षीण आफ्रिके आड खेळटलो.