भारताची नदर क्लीन स्विपाचेर

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

भारत आनी न्युझिलॅण्ड ह्या पंगडां मदीं आयज माळेंतली तिसरी आनी निमाणी वन डे मॅच हांगाच्या होळकर क्रिकेट स्टेडियमाचेर जातली. सध्या भारतान सध्या 2-0 अशी निर्णायक आघाडी घेतल्या. आयची मॅच जिखली जाल्यार तो वन डे रॅंकिंगेंत परतून पयले सुवातेर पावतलो.

भारताचे बॅटींग क्रमवारींत बदल जावपाची शक्यताय उणीच आसा. पूण, बॉलींग विभागांत बदल दिसुये. फास्ट बॉलर उमरान मलिक आनी युजवेंद्र चहल हांकां निमाण्या इकरांत दवरपाक शकतात. मोहम्मद सिराज, मोहम्मद शमी आनी हार्दिक पांड्या हांणी अजून मेरेन बरें प्रदर्शन केलां. जाल्यार स्पिनरांनी लेगीत आपली भुमिका बरे तरेन वठयल्या.

दुसरे वटेन भारताक क्लीन स्वीप करपा पासून आडावपाक न्युझिलॅण्ड खर यत्न करतलो. न्युझिलॅण्डाचो पंगड हे माळेंत सगल्या विभागांनी अपेशी थारला. ताच्या मुखेल स बॅट्मनांनी फाटल्या 30 डावांनी फकत सात खेपे 40 वा ताचे परस चड धांवड्यो केल्यात. तांचे बॅटींग विभागांत फकत मायकल ब्रेसवेलानूच आपलो ठसो उमठयला.

होळकर मैदाना वयलो भारताचो रॅकॉर्ड उत्कृश्ट आसा. भारतान ह्या मैदानाचेर 2007 ते 2017 मेरेन आयोजीत केल्ल्यो पांचूय वन डे मॅची जिखल्यात. ताणें ह्या मैदानाचेर इंग्लंड, वॅस्ट इंडीज, दक्षीण आफ्रिका आनी ऑस्ट्रेलिया ह्या पंगडांक हारयल्यात. न्युझिलॅण्ड ह्या मैदानाचेर एक टॅस्ट खेळ्ळा. 2016त जाल्ले टॅस्टींत भारतान 321 धांवड्यांच्या फरकान जैत जोडिल्लें.

भारत आनी न्युझिलॅण्ड ह्या पंगडां मदीं आतां मेरेन वट्ट 115 वन डे मॅची जाल्यात. हातूंतल्यो 57 मॅची भारतान जाल्यार 50 मॅचींनी जैत जोडलां. सात मॅचींचो निकाल लागूंक ना. एक मॅच टाय उरल्या.

होळकर स्टेडियमाची खेळपट्टी बॅट्समनांक मजत करता. सपाट खेळपट्टी, जलद आवटफिल्ड आनी ल्हान बावण्ड्री आसा, ताका लागून धांवड्यांचो पावस पडपाची शक्यताय आसा. दुसऱ्या डावांत दंव फिल्डींग करपी पंगडाक त्रास दिवपाक शकता.

पयले मॅचींत भारतान धांवड्यांचो दोंगर उबारिल्लो. पूण, न्युझिलॅण्डान जबरदस्त प्रत्युत्तर दितना भारताक घाम काडिल्लो. अखेरेक भारताक 12 धांवड्यांनी जोडप शक्य जाल्लें. भारतान पयलीं बॅटींग करतना 8 विकेटी वगडावन 349 धांवड्यो केल्ल्यो. ओपनर शुभमन गिलान 208 धांवड्यांची खेळी केल्ली. भारत ही मॅच सहज जिखतलो अशें दिशिल्लें. पूण, ब्रेसवेलान आक्रमक बॅटींग करतना न्युझिलॅण्डाक जैताच्या लागसार हाडिल्लो. ताणें फकत 78 बॉलांनी 140 धांवड्यांची खेळी केल्ली.

दुसरे मॅचींत मात न्युझिलॅण्डान निर्शेणी हाडली. ताचो डाव फकत 108चेर सोंपिल्लो. ही मॅच भारतान आठ विकेटींनी जिखिल्ली.