भारताची जैताची धांव कायम

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

भारतान बांगलादेशान दिल्ली 257 धांवड्यांची मोख 42वे ओव्हरींत 7 विकेटी राखून मेळोवन संवसारीक वन डे क्रिकेट सर्तींत सेगीत चौथ्या जैताची नोंद केली.

भारता वतीन विराट कोहलीन संवसारीक सर्तींतलो पयलो शेंकडो मारलो. ताणें 97 बॉलांनी नाबाद 103 धांवड्यो केल्यो. ताणें सको मारून आपलो शेंकडो पुर्ण केलो. शुभमन गिलान 53 जाल्यार मुखेली रोहित शर्मान 48 धांवड्यांचें योगदान दिलें.

रोहित शर्मा आनी शुभमन गिल हाणें भारताक जबरदस्त सुरवात करून दिली. दोगांयनी पयले विकेटी खातीर 88 धांवड्यांची भागिदारी केली. रोहितान 40 बॉलांनी सात चौके आनी दोन सक्यांचे मजतीन 48 धांवड्यो केल्यो. शुभमनान 55 बॉलांनी पांच चौके आनी दोन सक्यांचे मजतीन 53 धांवड्यो केल्यो.

विराट कोहली आनी लोकेश राहुल हांणी ते उपरांत संयमी खेळी करतना तिसरे विकेटी खातीर अर्द शेंकड्याची भागिदारी केली. कोहलीन 48 बॉलांनी अर्द शेंकडो पुर्ण केलो. कोहलीन 52वी धांवडी घेना फुडें तिसरे सुवातेर येवन संवसारीक सर्तींत एक हजार धांवड्यो पुर्ण करपी पयलो भारतीय बॅट्समन थारलो. मजगतीं, श्रेयस अय्यराच्या (19) वाट्याक आनीक अपेशी खेळी आयली.

ते उपरांत कोहली आनी राहुल हाणें जैत निश्चीत केलें. जैता खातीर 20 धांवड्यांची गरज आसतना कोहलीन आक्रमक बॅटींग केली. शेंकड्या खातीर णव आनी जैता खातीर णव धांवड्यो अशें समीकरण जालें. लोकेशान कोहली बरी साथ दिली. ताणें चडांतचड स्ट्रायक कोहलीक दिली. कोहलीन 97 बॉलांनी वन डे क्रिकेटींतलो 48वो शेंकडो नोंदयलो. भारतान 41.3 ओव्हरींनी 3 बाद 261 धांवड्यो करून 7 विकेटींनी जैत जोडलें.

ते पयलीं महाराष्ट्राच्या महाराष्ट्र क्रिकेट असोसिएशनाच्या मैदानाचेर बांगलादेशान टॉस जिखून पयलीं बॅटींग करपाचो निर्णय घेतलो. ओपनर तनझीद हसन (51) आनी लिटन दास (61) हांणी 93 धांवड्यांची भागिदारी केली. पूण, कुलदीप यादवान पयलो धपको दिल्या उपरांत तांची घाडी रुळा वयल्यान घसरली. मुश्फिकर रहिम (38) आनी वहीद हृदय (16) हांणी 42 धांवड्यो जोडल्यो. नसूम अहमद (14) आनी महमदुल्लाहान 25 बॉलांनी 32 धांवड्यांची भागिदारी केली.

महमदुल्लाहान 36 बॉलांनी तीन चौके आनी तीन सक्यांचे मजतीन 25 बॉलांनी 46 धांवड्यो करून बांगलादेशाक 8 बाद 256 धांवड्यां मेरेन मजल मारून दिली.