भारताक पांच विकेटींनी हार

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

बायलांचे तिरंगी टी-20 माळेचे फायनलींत भारताक येजमान दक्षीण आफ्रिका पंगडा आड 5 विकेटींनी हार घेवची पडली. हे हारीक लागून भारताक उप वस्तादपणाचेर समाधान मानचें पडलें. भारतान पयलीं बॅटींग करतना निर्धारीत 20 ओव्हरींनी चार विकेटी वगडावन फकत 109 धांवड्यो केल्यो. दक्षीण आफ्रिकेन 18 ओव्हरींनी पांच विकेटी वगडावन 113 धांवड्यो करून जैत जोडलें. आफ्रिकेचे चोले ट्रायोनान 32 बॉलांनी नाबाद 57 धांवड्यो केल्यो. हातूंत चार चवके आनी दोन सके मारले.

भारताच्या बॅट्समनां परस बॉलरांनी बरी सुरवात केल्ली. तांणी दक्षीण आफ्रिकेक 15 धांवड्यांचेर दोन धपके दिल्ले. पूण, चोले ट्रायोन आनी नादिन डि क्लार्क (नाबाद 17) हांणी सवे विकेटी खातीर नाबाद 47 धांवड्यांची भागिदारी करून आफ्रिकेक जैत मेळोवन दिलें.

स्नेह राणान चार ओव्हरींनी 21 धांवड्यो दिवन 2 विकेटी घेतल्यो. जाल्यार दिप्ती शर्मा, रेणुका सिंग आनी राजेश्वरी गायकवाड हांणी दरेकी एक विकेट घेतली.

ते आदीं टॉस जिखून पयलीं बॅटींग करपाचो निर्णय घेवपी भारताच्या पंगडाक स्लो खेळपट्टीचेर धांवड्यो करपाक खूब त्रास जाले. ताका लागून ताका निर्धारीत 20 ओव्हरींनी फकत 4 विकेटी वगडावन 109 धांवड्यो करप शक्य जाल्यो.

हरलीन देओल हिणें सामको सावकाश बॅटींग केली. तिणें 56 बॉलांनी 46 धांवड्यो केल्यो. ओपनर स्मृती मंधानाक खातें लेगीत उगडपाक जमूंक ना.

मुखेली हरमनप्रीत कौर (21) हिणें कांय वगत खेळपट्टीचेर घालयल्या उपरांत लयेंत येवपाक लागिल्ली. पूण, ती लेगीत डग आवटांत पावली. हरलीन चड बॉल खाल्ल्यान दिप्ती शर्मा (नाबाद 16) हिचेर चेपण वाडलें. पूण, तिका लेगीत व्हड शॉर्ट मारपाक जमलें ना.

दक्षीण आफ्रिके वतीन स्पिनर नानकुलुलेको मलाबान चार ओव्हरींनी 16 धांवड्यांनी दोन विकेटी घेतल्यो आनी पावर प्लेंत जबरदस्त प्रदर्शन केलें. मंधानाक सात बॉल खेळून लेगीत खातें उगडपाक जमलें ना आनी मलाबाच्या बॉलाचेर बोल्ड जाली. आनीक एक ओपनर जेमिमा रॉड्रिग्स (18 बॉलांनी 11 धांवड्यो) आनी हरलीन हांकां मलाबा आनी अणभवी फास्ट बॉलर शबनीम इस्मायल हांकां खेळपाक कठीण जातालें.

दोगांयनी मेळून वट्ट 25 डॉट बॉल घाले. भारताक पावर प्लेंत स ओव्हरींनी फकत 19 धांवड्यो करप शक्य जालें.