भारतांत रांदचे कुडींतल्या धुंवराक लागून भुरग्यांच्या मरणाचें प्रमाण चड

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

नवी दिल्ली, खबरां संस्था ः भारतांत रांदपाच्या इंधनाच्या संपर्कांत आयिल्ल्यान दर एक हजार नवजात भुरग्यां मदीं 27 भुरग्यांक मरण येता. अमेरिकेंतल्या एका नामनेच्या विद्यापिठान जारी केल्ल्या अहवालांत हो दावो केला. ह्या अहवालांत 1992 ते 2016 मेरेनचो आंकडो दिला. कॉर्नेल विद्यापिठांत चार्ल्स एच. डायसन स्कूल ऑफ अॅप्लायड इकोनॉमिक्स अँड मॅनेजमेंटचो प्राध्यापक अर्णब बसू आनी हेर लेखकांनी भारतांत रांदपा खातीर वापरपी इंधनाचो पर्याय आनी भुरग्यांचे मरण ह्या शीर्षकाच्या अहवालांत 1992 ते 2016 मेरेनचो घरगुती सर्वेक्षणांतलो व्हड प्रमाणात डेटा वापरला.
प्रदुशण करपी ह्या इंधनाचे मनशाचे भलायकेचेर जावपी परिणाम ह्या अहवालांत सांगलां. तातूंत म्हळां, ह्या इंधनाचो परिणाम एक म्हयन्या परस उण्या पिरायेच्या नवजात भुरग्यांचेर जाता. कारण ह्या भुरग्यांचे फुफ्फुस पुरायपणान विकसीत जाल्ले नासता. तशेंच नवजात भुरगीं चड करून आवयच्या वेंगेत आसतात आनी जेवण तयार करपी घरांतली मुखेल ही आवयच आसता. कांय बायलो आपल्या भुरग्यांक रांदतना मांडयेर घेवन बसतात. अहवाला प्रमाण 1992 ते 2016 ह्या काळांत भारतांत अन्न शिजोवपा खातीर सगळ्यांत वायट इंधनाचो वापर करताले. देखून ह्या इंधनाच्या संपर्कांत आयिल्ल्यान दरेकीं 1000 अर्भक आनी 27 भुरग्यांक मरण आयलें.
भारतीय घरांनी हाका लागून चल्यां परस चड चलयांक मरण आयल्लें असो दावो बसू हाणी केलो. तांच्या मतान निवळ इंधन वापरल्यार भुरग्यांचे भलायकेचेर परिणाम जावचो ना. संवसारीक भलायकी संघटनेच्या म्हणण्या प्रमाण संवसारांतली सुमार एक तृतीयांश लोक चुलीचेर वा स्टोव्हाचेर रांदतात. हातूंत लाकूड, गोबर, लाकडाचीं शिरपुटां, बडयो हांचोय उपेग करतात. देखून धुंवराक लागून भुरग्यांचे भलायकेचेर परिणाम जाता. हाका लागून संवसारभर सुमार 32 लाख लोकांक मरण येता. घरांतल्या प्रदुशणाचेर सरकारान लक्ष दिवप गरजेचें आसा अशें बसू हांणी सांगलें.