भाजपा वतीन तिरंग्याचो बाजार

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

अमरनाथ पणजीकारः भाजपाचें बेगडी देशप्रेम

भांगरभूंय । प्रतिनिधी

पणजीः भाजपान हर घर तिरंगा मोहीम सुरू करून तिरंग्याचो बाजार मांडला. 14 रुपयांचो तिरंगो भांडवलदारां कडल्यान भाजपान 25 रुपयांक विकतो घेतला. भाजपाचें हें राष्ट्रप्रेम नासून बाजार आसा, असो आरोप काँग्रेसीचे म्हणयारे अमरनाथ पणजीकार हांणी शेनवारा पत्रकार परिशदेंत केलो. ह्या वेळार तांचे वांगडा काँग्रेसीची महिला अध्यक्ष बिना नायक, युवा मुखेली वरद म्हाड्डोळकार आनी एनएसयूआयचे अध्यक्ष नौशाद चौधरी हाजीर आशिल्ले.

भाजपा प्रदेशाध्यक्ष सदानंद तानावडे हांणी तिरंग्याचो अपमान केला. तांणी चुकीचे पद्दतीन तिरंगो हातांत धरिल्लो, हे खातीर तांणी जाहीर माफी मागपाची गरज आसा. पूण भाजपा फुडाऱ्यांक ताचें कांयच पडून गेल्लें ना. भाजपान आरएसएस फांट्यांचेर तिरंगो लावन दाखोवचो. आयज हर घर तिरंग्याच्या नांवा खाला लोकांची फटवणूक चल्ल्या. हर घर नोकरी, हर घऱ सूख, हर घर सरकाराच्यो येवजण्यो पावोवप गरजेचें आशिल्लें, पूण तशें करिनासतना सरकार फक्त फटीचीं आस्वासनां दिता, अशें पणजीकार हांणी सांगलें.

आयज म्हारगाय वाडल्या, बेरोजगारी वाडल्या. देश स्वतंत्र जावन 75 वर्सां जालीं तरीय लोक भाजपाच्या काळांत स्वतंत्र नात. लोकांक मुळाव्यो गरजो मेळनात. ताका लागून लोकांच्या दोळ्यांक उदक लावपाचो हो प्रकार आसा, अशें बिना नायक हांणी सांगलें. 15 ऑगस्टाक सगळ्या विद्यार्थ्यांक सरकारान फुकट तिरंगो दिवचो, अशी मागणी ह्या वेळार नौशाद चौधरी हांणी केली.