भाजपा कडेन केल्ले कबलातीक लागून काँग्रेस पक्ष फुटिरांचेर कारवाय करना आम आदमी पक्षाचो उपाध्यक्ष वाल्किमी नायकाचो आरोप 

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

भांगरभूंय । प्रतिनिधी
पणजीः वेंचणुके पयलीं भाजपा कडेन केल्ले कबलातीक लागून काँग्रेस पक्ष तांच्या आठ फुटीर आमदारांचेर कसलीय कायदेशीर कारवाय करना असो आरोप आम आदमी पक्षाचो उपाध्यक्ष वाल्मिकी नायक हांणी बुधवारा केला. काँग्रेस पक्षाचे तिकेटीचेर वेंचून आयिल्ल्या आमदारांनी उपरांत भाजपांत प्रवेश करप हे पयलींच थारिल्लें अशें तांणी सांगलें.
आठ आमदार पक्ष सोडून गेले तरी काँग्रेस पक्ष हातांत हात घालून आसा. ताचें कारण किदें हें आता सगळ्याक कळ्ळां. काँग्रेस आनी भाजपाचें हें राजकी षडयंत्र आसा आनी ताच्या फाटल्यान कळंगुटेचो आमदार मायकल लोबो आनी मडगांवचो आमदार दिगंबर कामत आसा तशेंच पी चिदंबरम, दिनेश गुंडू राव आनी आदले प्रदेश काँग्रेस अध्यक्ष गिरीश चोडणकार हे लेगीत ह्या षडयंत्रांत वाटेकार आसात असो दावो नायक हांणे केला.
काँग्रेस पक्षाच्या उमेदवारांनी सयो केल्ली शपथपत्रां जाहीर करपाचें आव्हान नायक हांणी काँग्रेस पक्ष फुडाऱ्यांक दिलां. आम आदमी पक्षान ही शपथपत्रां घरान घरां पावयल्लीं तशेंच समाज माध्यमांत प्रसिद्ध केल्ली. वेंचून आयिल्ल्या उमेदवारांत पक्षांतर केल्यार कायदेशीर कारवाय करपाची तजवीज ह्या पत्रांनी केल्ली अशें तांणी सांगलें. पक्षांतर केल्ल्या आमदारां आड आंदोलन केल्ल्याचें नाटक करून काँग्रेस पक्ष मतदारांक आनी आपल्याक कार्यकर्त्यांक पिशे करपाक सोदता अशें मडगांवचो आपाचो फुडारी लिंकन वाझ हांणी म्हणलां.