भांगरा महोत्सवी प्रकल्पाचो जाला कावला अड्डो

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

नजीर खानः मुरगांव पालिका मंडळ प्रकल्पा कडेन करता आडनदर
भांगरभूंय । प्रतिनिधी
मुरगांवः आदले मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकार हांचे हस्तुकीं बुन्यांदी फातर बसयिल्ल्या मुरगांव पालिकेच्या मुख्याधिकारी बंगल्याचे सुवातेर भांगरा महोत्सवी प्रकल्प कावला अड्ड्या वांगडाच कोयर प्रकल्प जायत चल्ला. राज्य सरकारान पर्रीकार हांचे हस्तुकीं बुन्यादी फातर बसयिल्लो प्रकल्प पुराय करचे खातीर फुडाकार घेवचो, अशी मागणी गोंय प्रदेश काँग्रेस अल्पसंख्यांक विभागाचे अध्यक्ष नजीर खान हांणी केल्या. तशेंच मुरगांव पालिकेन भांगरा महोत्सवी प्रकल्पा कडेन केन्नाच गंभीरतायेन पळोवंक ना. हे खातीर हो प्रकल्प धा वर्सां जालीं तरीय उबो जायना, अशी खंत खान हांणी उक्तायली.
ह्या वेळार अल्पसंख्यांक विभागाचे अल्बिनो आरावजो, साजीद खान आनी हेर पदाधिकारी हाजीर आशिल्ले.
मुख्यमंत्री दिगंबर कामत सरकाराच्या कार्यकाळांत भांगरा महोत्सवी वर्सा निमतान राज्यांतल्ल्या सगळ्या पालिकांक तीन कोटी रुपयांचो निधी दिल्लो. मुरगांव पालिका मुख्याधिकाऱ्याच्या बंगल्याचे सुवातेचेर वेवसायीक इमारत बांदपा खातीर पर्रीकार हांचे हस्तुकीं 27 जुलय 2013 ह्या दिसा बुन्यादी फातर बसयिल्लो. हे गजालीक 10 वर्सां जायत आयलीं तरीय हो प्रकल्प उबो जायना हे खातीर खान हांणी नाराजी उक्तायली.


निविदा काडुनूय काम फुडें वचनाः खान
भांगरा महोत्सवी प्रकल्पाक दिगंबर कामत सरकारा वतीन पालिकेचो दर्जो पळोवन मुरगांव पालिकेक तीन कोटी रुपया मंजूर केल्ले. ते पयशे पालिकेचे तिजोरेंत जमा लेगीत केल्ले. पूण भांगरा महोत्सवी प्रकल्पाक बरो म्हूर्त मेळानाशिल्ल्यान हो प्रकल्प अडकून पडला. मुरगांव पालिकेन साबार खेपे निविदा काडून लेगीत प्रकल्पाचें काम फुडें वचना म्हूण सुवर्ण महोत्सवी पालिक प्रकल्पाचे सुवातेंत कावलां अड्ड्यांतलीं वाहनां आनी कोयर उडोवन एके तरेन कोयर प्रकल्प केला, अशें नजीर खान हांणी सांगलें.