‍भलायकी मळार दीनदयाळ संस्थेचें क्रांतीकारी योगदानः डॉ. प्रमोद सावंत

दीनदयाळ हॉस्पिटलाची बुन्याद घालपाच्या सुवाळ्या निमतान मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत, रंजनकुमार महापात्रा, डॉ. चंद्रकांत शेट्ये, प्रेमेंद्र शेट,वल्लभ साळकार, कुंदन फळारी आनी हेर मानेस्त.

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

एकवटीत उपचार दिवपी गोंयांतलें पयलें हॉस्पिटल; दिवचले घाली बुन्याद

दिवचलः भलायकी मळार दीनदयाळ संस्थेन क्रांतीकारी योगदान दितना आयुर्वेद, होमियोपॅथी, अॅलोपॅथी हांचें एकवटीत हॉस्पिटल बांदपा खातीर दीनदयाळ जनसेवा प्रतिश्ठानान दिल्लें योगदान तोखणाय करपा सारकें आसा आनी एकवटीत उपचार दिवपी हें राज्यांतलें पयलें हॉस्पिटल आसतलें अशें मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी सांगलें.

सुमार 20 कोटी रुपया खर्च करून व्हाळशी दिवचले दीनदयाळ जनसेवा प्रतिश्ठान बांदतल्या सुसज्ज भोवउद्देशी हॉस्पिटलाच्या बुन्यादी फातर सुवाळ्यांत ते उलयताले.

आयुर्वेदाक व्हड चालना दिवपा खातीर राज्य सरकारान जायत्यो येवजण्यो सुरू केल्यात आनी परंपरीक आयुर्वेदीक उपचार पद्दत लोकप्रीय करपाचे आनी संशोधन करपा खातीर केंद्र आनी राज्य सरकार खाशेले यत्न करतात. तेच प्रमाण राज्यांत जावपी संवसारीक आयुर्वेद परिशद म्हत्वाची आसा अशें मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी सांगलें.

ह्या हॉस्पिटला खातीर भारतीय इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशनान धा कोटी रुपयांची अर्थीक मजत दिल्या आनी ह्या वेळार कॉर्पोरेशनाचे निर्देशक रंजनकुमार महापात्रा, भाजपाचे प्रदेशाध्यक्ष सदानंद तानवडे, अनिर्बन घोश, आमदार डॉ. चंद्रकांत शेट्ये, आमदार प्रेमेंद्र शेट, आदले सभापती राजेश पाटणेंकार, नगराध्यक्ष कुंदन फळारी, अध्यक्ष वल्लभ साळकार, कांता पाटणेंकार, डॉ. शेखर साळकार, हरीश हडकोणकर बी मानेस्त हाजीर आशिल्ले.

समाजसेवा कार्यावळींतल्यान दिवचलच्या भव्य हॉस्पिटलाक अर्थीक मजत दिवपाचें काम खूब प्रेरणादायक आसा आनी ताका लागून चार लाख लोकांक ह्या हॉस्पिटलाचो फायदो जातलो अशें रंजनकुमार महापात्रा हांणी सांगलें. तांचे हस्तुकीं बुन्यादी फातराचो सुवाळो जालो.

कांता पाटणेंकार हांणी प्रकल्पा विशीं सविस्तर म्हायती दिली. 4000 चौखण मिटर वाठारांत 20 कोटी खर्च करून एकवटीत हॉस्पिटल प्रकल्प एका वर्सा भितर पुराय करपाची येवजण आसा अशें तांणी सांगलें.

ह्या प्रकल्पा खातीर खाशेलें योगदान आनी इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशना कडल्यान 10 कोटी रुपयांची मंजुरी दिवपाक दिल्ल्या खाशेल्या सहकार्या खातीर हिमाचल प्रदेशाचे राज्यपाल राजेंद्र आर्लेंकार हांकां परबीं दिली.

ह्या वेळार वेगवेगळ्या मळां वयले मानेस्त हाजीर आशिल्ले. संस्थे वतीन रंजनकुमार महापात्रा आनी अनिर्बन घोष हांचो मुख्यमंत्र्या हस्तुकीं भोवमान केलो.

रायबंदर हॉस्पिटलांत सगल्या तरांचे उपचार सुरू करतले. राज्यांत अॅलोपॅथी वांगडाच होमियोपॅथी, आयुर्वेदीक उपचार घेवपाची येवजण सुरू केल्या. आदल्या काळा सावन आयुर्वेदाची चाल चलता आनी आयच्या आधुनीक युगांत लेगीत ताची व्हड गरज आशिल्ल्यान ताचेर संशोधन सुरू जालां. दीनदयाळ फावंडेशन प्रामाणीक काम करता आनी इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन तांकां भलायकी मळार आदार दिता ते खातीर राज्यांतलें सगल्यांत बरें हॉस्पिटल बांदपाक सुरू केलां आनी हाचेर आपूण खूब खोशी आसा अशें डॉ. प्रमोद सावंत हांणी सांगलें.