ब्ल्यू कॅब फॉर्माची होळी

अर्जाची होळी करतना सुदीप ताम्हणकार आनी टॅक्सी वेवसायीक. (निवृत्ती शिरोडकार)

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

मोपा विमानतळाचेर काळी हळडुवे टॅक्सींक स्टॅण्ड दियातः सुदीप ताम्हणकार

भांगरभूंय । प्रतिनिधी

पेडणें: मोपाच्या मनोहर आंतरराष्ट्रीय विमानतळाचेर पेडणेंच्या टॅक्सी वेवसायिकां खातीर गोंय येरादारी खात्यान ब्ल्यू कॅब अॅपाची सुरवात केल्ली. पूण कांय टॅक्सी वेवसायिकांनी ह्या ब्ल्यू कॅब फॉर्माक विरोध करून त्या फॉर्मांची होळी केली. तांणी परतून काळ्या हळडुव्या टॅक्सी स्टॅण्डाची मागणी करून ताची अंमलबजावणी जाली ना जाल्यार आरटीओ ऑफिसाक घेराव घालपाची शिकटावणी टॅक्सी असोसिएशनाचे पदाधिकारी सुदीप ताम्हणकार हांणी केल्या.

ब्ल्यू कॅबा खातीरचो हो फॉर्म आमकां मान्य ना. हो फॉर्म म्हणल्यार मोटार व्हॅकल कायद्याची फकाणां. कायद्या प्रमाण मान्य केल्ले फॉर्म दिनासतना, 1/14 चे उतारे आशिल्ले फॉर्म दिल्यात, अशें ताम्हणकार हांणी सांगलें.

मनोहर आंतरराष्ट्रीय विमानतळा वयले टुरिस्ट व्हॅकल रोखड्या रोखडे बंद जावपाक जाय, ना जाल्यार आरटीओ ऑफिसाक घेराव घालतले. हो फॉर्म मान्य ना. हेच खातीर ताचो निशेध म्हूण ह्या फॉर्माची होळी करतात, अशें ताम्हणकार हांणी सांगलें.

सरकारान आतांच जागे जावचे आनी काळे हळडुवो टॅक्सी स्टॅण्ड दिवचो. हे भारतीय जनता पार्टीचें सरकार न्हय जाल्यार ब्रिटीश पार्टीचें सरकार आसा. टॅक्सी वेवसायिकांक फोडात आनी राज्य करात, अशी निती सरकारान आपणायल्या. हें मान्य ना, अशेंय ताम्हणकार हांणी सांगलें.

मजगतीं, मनोहर विमानतळा वयल्यान प्रवासी येरादारी खातीर सरकारान गोवा टॅक्सी अॅप सुरू केलो जाल्यार दुसरे वटेन पेडणें म्हालांतल्या टॅक्सी वेवसायिकांचें काळे हळडुवे टॅक्सी खातीर स्वतंत्र कावंटर सुरू करचें, हे मागणे खातीर आंदोलन सुरू केल्लें. सरकारान ही मागणी मान्य केली. ह्या टॅक्सीं खातीर ब्ल्यू कॅब अॅप सुरू केलो.

येरादारी मंत्री मॉवीन गुदिन्हो हांणी सांगलें, येरादारी खात्या वतीन पेडणेंच्या टॅक्सी वेवसायिकां खातीर ब्ल्यू कॅब सपरू करतले अशें हें आदीं सांगिल्लें. ताका लागून हे फुडें मोपाच्या मनोहर आंतरराष्ट्रीय विमानतळाचेर पेडणेंच्या थळाव्या टॅक्सी वेवसायिकां खातीर आतां काळी हळडुवी टॅक्सी आसची ना. विमानतळाचेर कायदो आनी सुवेवस्थेचो प्रस्न निर्माण जावचो ना हाची जतनाय घेतल्या.