ब्राझीलान सर्बियाक हारयलो

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

संवसारीक फुटबॉल सर्तींतले जी गटांतले मॅचींत पांच खेपेचो वस्ताद ब्राझील पंगडान दुबळ्या सर्बियाक 2-0 अशा गोल फरकांनी हारयलो. लुसैल स्टेडियमाचेर जाल्ले मॅचींत ब्राझीला वतीन दोनूय गोल रिचार्लिसनान केले.

62व्या मिनटाक नेमार आनी विनिसियस ज्युनियर हांणी संदी वगडायल्या उपरांत रिचार्लिसनान मॅचींतलो पयलो गोल केलो. ते उपरांत 73व्या मिनटाक विनिसियसाच्या क्रॉसाचेर रिचार्लिसनान अॅक्रोबॅटीक गोल केलो.

ह्या जैता सयत ब्राझील आपल्या गटांत पयले सुवातेर पावलो.

मजगतीं, ब्राझीलाचो स्टार फुटबॉलर नेमार जखमी जाल्ल्यान ताका फुडल्यो दोन मॅची चुकतल्यो. सर्बिया आडचे मॅचींत ताचे खोटेक दुखापत जाली. ब्राझीला वतीन सगल्यांत चड गोल करपी पेलेची बरोबरी करपाक फक्त दोन गोलांची गरज आसा. पेलेन ब्राझीला वतीन खेळटना 77 गोल केल्यात. पूण, दुखापतीक लागून बेजारिल्ल्या नेमार मोठ्या सर्तींत दुखापत जाताच हो इतिहास आसा. नेमार 2014त पयले खेपे संवसारीक सर्तींत खेळिल्लो. त्या वेळार कोलंबिया आडचे क्वॉर्टरफायनलींत खेळटना फाटीक दुखापत जाल्ली. नेमार नाशिल्ल्यान ब्राझीलाक जर्मनी आड 7-1 अशा फरकान हार घेवची पडिल्ली.