बोर्डे-दिवचले चार बांगलादेशींक घेतले ताब्यांत

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

आतंकवाद विरोधी पुलीस पंगडाची कारवाय

दिवचल: प्रतापनगर-हरवळें सांखळे पांच बांगलादेशी नागरिकांक ताब्यांत घेवन नदरकैदेंत दवरले उपरांत बोर्डे दिवचले सावन एका शेता कुशीक उबारिल्ल्या कुडींतल्यान चार बांगलादेशी नागरिकांक ताब्यांत घेतल्यात. आतंकवादी विरोधी पुलीस पंगडान ही कारवाय केली. ह्या चारूय जाणांक विदेश नोंदणी अधिकाऱ्यां मुखार उबे करतले.

बोर्डे दिवचले एका मनशाचे सुवातेंत ते राबित्याक आशिल्ले. तशेंच भंगार एकठांय करपाचें काम करपी अन्वर अखोन अबू हसन (50), हसन चांद नियान (38), नुरजहाँ बेगम चांद नियान (34) आनी राजा अखोन (22) सगले रावपी उत्तर राजापूर, पोस्ट राजापूर बाजार बांगलादेश हांगासरले आसात.

तांचे कडेन भारतीय आधारकार्डूय आसा. त्या आदाराचेर ते भारतांत आनी गोंयांत भोंवतात आनी राबितो करतात. हातूंतलो अन्वर अखोन हो दर दोन वर्सांनी बांगलादेशाक भेट दिता. जाल्यार हसन चांद नियान हाणे फाटल्या चार वर्सां पयलीं बांगलादेशाक भेट दिल्ली.

बोर्डे दिवचले हें बांगलादेशी कुटुंब रावता. हे सुवातेंत ल्हान ल्हान कुडी आसात. तातूंतल्यो अर्द्यो कुडी भरल्यात. ह्या कुडींनी रावपी सगले गोंया भायले आसात. ते सगले भंगार, प्लास्टीक बाटल्यो एकठांय करपाचें काम करतात. ह्या बांगलादेशी कुटुंबां सयत रावपी लोक हे चडशे कोलकाता (अस्तंत बंगाल) हांगासरले आसात. हातूंतले दादले गांवगिऱ्या वाठारांनी तशेंच शारांनी भोंवून भंगार एकठांय करतात आनी ते उपरांत व्हड प्रमाणांत कावला अड्ड्याक विकतात.

आतंकवादी विरोधी पंगडाक ह्या कुटुंबाची म्हायती मेळटकूच तांणी तांची चवकशी केली. हे चवकशे उपरांत चारूय जाण बांगलादेशी आशिल्ल्याचें दिसून आयलें. ताका लागून तांकां ताब्यांत घेतल्यात. तांकां विदेश नोंदणी अधिकाऱ्यां मुखार उबे करून बांगलादेशाक धाडपाचे सोपस्कार करपाचे आसात.

तो मेरेन तांची सगली म्हायती एकठांय करून तांचेर नदर दवरतले. ते रावतात त्या कुडींतूच तांकां नदरकैदेंत दवरतले. सद्दां तांकां पुलीस स्टेशनार हाजेरी लावची पडटली. तांचो भंगार एकठांय करपा सयत हेर कसल्याय दुबावीत कामांनी वांटो बी आसा काय कितें हाची तपासणी सुरू आसा.