बॉलरांनी गाजयल्ल्या मॅचींत भारताचें 6वें जैत महम्मद शमी, बुमराह, कुलदीपा सामकार इंग्लंडाचें पानीपत 

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

खबरां संस्था
लखनौः बॉलराचें वर्चस्व आशिल्ले मॅचींत भारतान आपलें सेगीत 6वें जैत मेळोवन वन-डे वर्ल्ड कपाच्या उपांत्य फेरयेंत आपलो प्रवेश निश्तीच केलो.  गुण तकट्यांत 12 गुणांनी भारत आतां पयले सुवातेर आसा. आयतारच्या मॅचींत भारता कडल्यान हार खावची पडल्ल्यान आदलो वस्ताद इंग्लंड हे सर्तींत तग धरपाक शकतलो अशें दिसना.
इंग्लंडाच्या बॉलरानी अदूच्या वन-डे सर्तींत भारताक सगल्यांत उण्या 229 धांवड्यांत आवट करपाक येस मेळयलें. मात भारताच्या बॉलरांनी चड करून मोहम्मद शमी आनी जसप्रीत बुमराहान मॅचीचें दालें सामकें फिरोवन भारताक जैत मेळोवन दिलें. रोहित शर्मा कॅप्टन म्हणून आपल्या 100व्या आंतरराष्ट्रीय मॅचीत इंग्लंडाचेर 100 धांवड्यानी जैत मेळोवन एक येसस्वी कॅप्टन  जावपाचो मान मेळयलो.
230 धांवड्यांचो फटलाव करतना इंग्लंडाचो डाव 34.5 ओव्हरींत  129 धांवड्यांत सोपलो. आपल्या एके ओव्हरीत बुमरान डेव्हीड मलान आनी जो रूटाक आवट करून भारताच्या जैताचें मुळावण घातलें. मोहम्मद शमीन 22 धांवड्यांत 4 विकेटी घेवन जैत लागीं हाडलें. कुलदीप यादवान 2 आनी रवींद्र जडेजान 1 विकेट घेतली.
लियान लिविंगस्टोन (27), डेव्हीड मलान (16), जॉनी बॅयरस्टो (14), मोईन अली (15) आनी डेव्हीड विली (नाबाद 16) हांणी इंग्लडाक साल्वार करपाचो यत्न केलो. मात रोहित शर्मान बॉलिगेंत केल्ले बदल आनी बॉलरांनी ताका दिल्लो प्रतिसाद हे सर्तींत पांचवी हार खावची पडली. 

रोहिताच्यो  87 धांवड्यो
वर्ल्ड कपाच्या 29वे मॅचींत भारतान इंग्लंडाक जैता खातीर 230 धांवड्यांचें लक्ष्य दिलें. भारतान 50 ओव्हरींत 9 आवट 229 धांवड्यो केल्यो. वर्ल्ड कपांत इंग्लंडा आड भारताचें हें सगल्यांत उणे लक्ष्य आसा. हाचे पयलीं ताणे 2019 वर्सा ताणी 232 धांवड्याचें आव्हान दिल्लें. लखनौच्या एकना स्टेडियमाचेर इंग्लंडान टॉस जिखून फिल्डिंग घेतली. भारता वतीन कॅप्टन रोहित शर्माक सगल्यांत चड 87 धांवड्यो केल्यो. सूर्यकुमार यादवान 49. केएल राहुलान 39, जसप्रीत बुमराहान 16, कुलदीप यादवान 9 धांवड्यो केल्यो. शुममन गील (9), विराट कोहली (0) आनी श्रेयस अय्यरान (4) निर्शेणी केली. इंग्लंडा वतीन डेव्हीड  विलीन 3 विकेटी घेतल्यो. आदिल रशीद आनी मार्क वुडान दरेकी 2 विकेटी घेतल्यो.
रोहित शर्मान आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटींत 18 हजार धांवड्यो पुराय केल्यो. ताणे 457व्या डावांत ही कामगिरी केली. तो भारता वतीन  131 सगल्यांच चड धांवड्यो करपी टॉप 5 क्लबांत आयला. ह्या क्लबांत सचिन तेंडुलकार, विराट कोहली, राहुल द्रवीण आनी सौरव गांगुली आसात.
रोहित- राहुलान केलो डाव साल्वार
रोहित-राहुलान भारताचो डाव साल्वार केलो. अय्यर बाट शॉटाचेर बाद जालो जाल्यार रोहित डीआरएसाक लागून वाटावलो. पॉवरप्लेंत 2 विकेटी पडल्या उपरांत रोहित शर्मान सादुरतायेन बॅटिंग केली. मदल्या 20 ओव्हरींत भारतान 96 धांवड्यो केल्यो आनी श्रेयस अय्यराची विकेटी पडली.वोक्साच्या जाळांत अडकल्लो अय्यर 4 धांवड्यो करून आवट जालो. 12वे ओव्हरींत 5व्या बॉलार अय्यर आवट जालो.  वोक्साच्या बॉलार मार्क वुडान ताची कॅच घेतली. रोहिताक 16वे ओव्हरीत आवट दिल्लो. मार्क वुडाच्या बॉलार अम्पायरान ताका एलबीडब्यलू दिल्लें. मात रोहितान डीआरएसाची मागणी केली आनी अम्पायराक आपलो निर्णय रद्द करचो पडलो. रोहितान 24वे ओव्हरीत आपलो अर्द शेंकडो पुराय केलो. ताणे राहुला वांगडा 111 बॉलांत 91 धांवड्यांची भागिदारी करून भारताचो डाव साल्वार केलो.
टॉस हारल्या उपरांत भारताच्या डावाची सुरवात बरी जाली ना. पटल्या 10 ओव्हरींत 35 धांवड्यो करतना शुभमन गील आनी विराट कोहली आवट जालो. 27 धांवड्यांत दोन विकेटी पडल्या उपरांत इंग्लंडाच्या बॉलरानी भारतीय बॅट्समनांचेर सामकें चेंपण हाडले. सूर्यकुमाराक लागून भारताक दोनशें धांवड्याचो टप्पो हुबपाक मेळ्ळो मात उतावळेपणान शॉट मारपाच्या नादांत ताणे आपली विकेट दिली. अर्द शेंकडो करपाक ताका एक धांवडी कमी पडली.