बेशिस्त पार्कींग केल्ल्या 18 टॅक्सीचें परवाने जातले रद्द

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

-येरादारी पुलिसांनी खात्या कडेन केली शिफारस

पणजी : पणजेतल्या बांदोडकार मार्गाचे कुशीक बेशिस्त रितीन पार्क केल्ल्यो आनी हाचे आदीं दोन परस चड खेपे येरादारी नेमांचे उल्लंघन केल्ल्यान कारवाय जाल्ल्या 18 टॅक्सींचे परवाने रद्द करपाची शिफारस उत्तर गोंय येरादारी पुलिसांनी येरादारी खात्याक केल्या.

उच्च न्यायालयाच्या निर्देशा प्रमाण, ह्या सगल्याच टॅक्सींचे परवाने रद्द करतले, अशें येरादारी संचालक राजन सातार्डेकार हांणी सांगलें.

वाहनांची संख्या वाडिल्ल्यान राजधानी पणजेंत येरादारीची कोंयडी मोट्या प्रमाणांत जाता. अशें परिस्थितींत बांदोडकार मार्गा वयल्या कॅसिनो वाठारांत मुखेल रस्त्याचे कुशीक जायत्यो टॅक्सी तशेंच दुचाकी चालक बेशिस्त रितीन पार्कींग करतात. ताचो फटको बसून ह्या मुखेल रस्त्याचेर सातत्यान येरादारीची कोंयडी जाता. ताका लागून बुधवारा बेशिस्त पार्कींग केल्ल्या वाहनांचेर कारवायेची मोहीम राबयली.

हे मोहिमे मजगतीं, ज्या 18 टॅक्सींक हाचे आदीं दोन परस चड खेपे येरादारी नेमांचे उल्लंघन केलां, त्योच टॅक्सी बेशिस्त पद्दतीन पार्क केल्ल्याचे दिसून आयिल्ल्यान उत्तर गोंय येरादारी पुलिसांनी ह्या सगल्याच टॅक्सींचे परवाने निलंबीत करपाची शिफारस येरादारी खात्या कडेन केल्या, अशी म्हायती उत्तर गोंय येरादारी उपअधिक्षक सिद्धांत शिरोडकार हांणी दिली.

मजगतीं, येरादारी पुलिसांनी मंगळारा अटल सेतू वयल्यान भरधांव वेगान वाहनां चलोवपी सुमार 37 वाहन चालकांचेर कारवाय करून तांचे कडल्यान दंड वसूल केलो.