बेतोडें ग्रामसभेंत तापलो बार्राचो विशय

बार्राच्या प्रस्ना वयल्यान ग्रामसभेंत जाल्लो बोवाळ.

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

बिगर गोंयकारांक नवें नळ कनेक्शन दिवपा आड थाराव मंजूर

भांगरभूंय । प्रतिनिधी

फोंडें: आयतारा 5 फेब्रुवारीक जाल्ले बेतोडेंचे ग्रामसभेंत नळ कनेक्शन आनी बार्राचो विशय हिसपा भायर तापलो.

म्हादय न्हंयेचें संरक्षण करपाची गोंयकाराची मागणी भायर मारून केंद्रीय गृहमंत्री अमीत शाह हांणी बेळगांवी जाल्ले जाहीर सभेंत केल्ल्या विधानाचो निशेध करपी थाराव बेतोडेंचे ग्रामसभेंत घेतलो. तशेंच पंचायत वाठारांतल्या बिगर गोंयकारांक फुडारांत नवें नळ कनेक्शन दिवचें न्हय, असो थाराव मंजूर केलो.

फाटल्या पंचायत मंडळान एका नव्या सोऱ्याच्या दुकाना खातीर दिल्लो ना हरकत दाखलो फाटीं घेवपाच्या मुद्द्याचेर ग्रामसभेंत बरोच बोवाळ जालो. अखेर पंचायत मंडळान दिल्लो ना हरकत दाखलो फाटीं घेवपाचो थाराव ग्रामसभेंत घेतलो.

म्हादय न्हंयेक लागून गोंयकारांक व्हड प्रमाणांत उदक मेळटा. पूण म्हादय न्हंयेचें उदक घुंवडायलें जाल्यार दूदसागर न्हंयेचेर परिणाम जातलो. ताचो वायट परिणाम ओपा प्रकल्पाचेर निंबून आशिल्ल्या लोकांक भोगचो पडटलो. ताका लागून म्हादय न्हंयेचेर उपाय ये मेरेन बेतोडें पंचायत वाठारांत रावपी बिगर गोंयकारांक थळाव्या पंचायतीन नळ कनेक्शना खातीर ना हरकत दाखलो दिवचो न्हय, असो थाराव मंजूर केलो.

मनकटेमळ निरंकाळ वाठारांत एका नव्या बार्राक फाटल्या पंचायत मंडळान कार्यकाळ सोंपचे आदीं ना हरकत दाखलो दिल्लो. गांवांत पयलेच खेपे सुरू जावपी थळाव्या लोकांनी खर विरोध केलो. ह्या बार्रा आड 60 ते 70 जाणांच्यो सयो घेवन हे आदीं विवीध खात्यां कडेन रितसर निवेदनां दिल्लीं. त्या प्रस्नाचेर ग्रामसभेंत चर्चा सुरू आसतना थळाव्या लोकांनी बार्र सुरू करचे खातीर फक्त सात जाणांच्यो सयो घेतिल्ल्याचें सरपंच उमेश गावडे हांचे नदरेक हाडून दिलें. पूण ग्रामसभेंत हाजीर आशिल्ल्या कांय लोकांनी हात वयर काडून थाराव घेवपाची विनवणी केल्ल्यान बार्राक विरोध करपी लोक आक्रमक जाले. अखेर सरपंच गावडे हांणी स्थितीचेर नियंत्रण मेळयत फाटल्या पंचायत मंडळान दिल्लो ना हरकत दाखलो फाटीं घेवपाचो थाराव ग्रामसभेंत मंजूर केलो. सरपंच गावडे हांच्या मार्गदर्शना खाला जाल्ले ग्रामसभेक पंचायत सचीव विनोद शेटकार, उपसरपंच चित्रा सालेलकार, पंच दुर्गाप्रसाद वैद्य,  मधू खांडेपारकार, चंद्रकांत सामंत आनी हेर पंच हाजीर आशिल्ले.