बेकायदो वेवसाय सोंसून घेवचे नात

हरमल दर्यादेगेर गस्तीर आशिल्ले पुलीस. (मकबूल माळगीमनी)

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

पुलीस निरिक्षकः हरमल दर्यादेग वाठारांत पुलीस तैनात

भांगरभूंय । प्रतिनिधी

कोरगांवः दर्यादेग वाठारांत पर्यटक बेकायदो वेवसाय करतात जाल्यार तांचेर  कारवाय करतले. खंयचोच बेकायदो वेवसाय सोंसून घेवचे नात. कसलोय वेवसाय बेकायदो तरेन चलता जाल्यार तांचेर खर कारवाय करतले, अशें पुलीस निरिक्षकान प्रतिनिधी कडेन उलयतना सांगलें.

हरमल दर्यादेग वाठारांत सांजेच्या 5 ते 7.30 वरां मेरेन विदेशी पर्यटक बाजार मांडून आपल्यो वस्तू विकतात. हें लक्षांत घेवन पेडणें पुलीस निरिक्षक दत्ताराम रावत आनी सरकारी पुलीस शेनवारा दर्यादेग वाठारांत कारवाय करचे खातीर भोंवताले. हरमल दर्यादेग वाठारांत व्हड प्रमाणांत सांजे वेळार विदेशी पर्यटक वेगवेगळ्या माध्यमांतल्यान आपलें साहित्य आनी वेगवेगळ्या समानाचो बाजार मांडून अतिक्रमण करताले. फक्त पर्यटक म्हूण पर्यटकांनी दर्यादेग वाठारांत येवचें, पूण पर्यटनाच्या नांवा खाला वेवसाय करचो न्हय, अशें आमदार जीत आरोलकार हांणी सांगिल्लें. पूण त्याच दिसा हरमल दर्यादेगेर बेकायदो साहित्य विकपी 5 विदेशी पर्यटक विक्रेत्या आड गुन्यांव नोंद केल्ले. दुबावितां मदीं तीन रशियन, एक नायजेरियन ह्या विदेशी नागरिकां सयत तामीळनाडूंतल्या एका मनशाचो आस्पाव आशिल्लो.