बुमराह आयपीएल आनी डब्ल्यूटीसी फायनलींत खेळपा विशीं दुबाब

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

खबरां संस्था
मुंबयः भारताचो स्टार फास्ट बॉलर जसप्रीत बुमराहाचो त्रास उणो जावपाचें नांव घेना. ताचे फाटीची दुखापत आतां पयलीं परस चड गंभीर जाल्ल्याचें दिसून आयलां. तो आयपीएलाच्या अंदूच्या सिझनांतल्यान भायर पडपाची शक्यताय आसा. शिवाय जून म्हयन्यांत जावपी संवसारीक टॅस्ट चॅम्पियन सर्तींच्या (डब्यूटीसी) फायनल फेरयेंत खेळप ताचे खातीर कुस्ता आसा. भारत डब्यूटीसीचे फायनलींत पावपाचे धडेर आसा.
डेथ ओव्हर स्पेशालिस्ट जसप्रीत बुमराह फाटल्या 7 म्हयन्यां सावन क्रिकेटी पसून पयस आसा. पोरूं जुलै म्हयन्यांत इंग्लंडाचे भोंवडेर बुमराहाच्या फाटीची समस्या सामकार आयिल्ली. स्ट्रेस फ्रॅक्चराक लागून तो  आशिया कपांत खेळपाक शकलो ना. उपरात ताणे ऑस्ट्रेलिये आडचे टी-20 माळेंत पुनरागमन केल्लें, मात ताका दोन मॅचीं उपरांत पंगडांतल्यान काडलो. टी-20 संवसारीक करंड सर्तींत तो खेळपाक शकलो ना.
भारतीय क्रिकेट नियामक मंडळान (बीसीसीआय) आनी आयपीएलाच्या सूत्रांन सूचित केलां की सुमार पांच म्हयन्यां सावन आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटींतल्यान भायरआशिल्लो बुमराह अजून फीट ना. ताका लागून ताका बरोच तेप भायर रावचें पडटलें अशें दिसता. ऑक्टोबर- नोव्हेंबर म्हयन्यांत भारतांत जावपी संवसारीक सर्तीं मेरेन ताका फीट करपा कडेन टीम इंडियाचे लक्ष आसा.
बुमराह पोरूं 25 सप्टेंबराक निमणी आंतरराष्ट्रीय मॅच खेळल्लो. ह्या वर्साचे सुरवेक श्रीलंके आडचे वन-डे माळे खातीर ताचें नांव आशिल्लें. पूण माळे पयलींच ताका पंगडातल्यान काडल्लें, आयपीएलांत एके मॅचींत फकत चार ओव्हरी घालपाच्यो आशिल्ल्यान बुमहार आयपीएलांत खेळटलो असें सांगताले. मात फाटीचें दुखणे वाडल्ल्यान पुनरागमन करपा खातीर ताका बरोच वेळ लागतलो अशें दिसपाक लागलां.