बायल आरक्षण विधेयकाक विद्यार्थी परिशदेचो येवकार

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

भांगरभूंय । खबरां मेज
पणजीः संसदेंत बायल आरक्षण विधेयक पास केल्ले खातीर अखील भारतीय विद्यार्थी परिशदेन खोस उक्तायल्या. देशांतल्या बायल नेतृत्वाक एक म्हत्वाची दिका दिवपाचे नदरेन घातिल्लें हें एक बरें पावल आसा. ताका लागून ताका आमी येवकार दितात. बायलाचें नेतृत्व समाजजीणेंत सकारात्मक बदल घडोवन हाडटात. ताका लागून तांकां लोकसभा आनी राज्यसभेंत तशेंच राज्यांच्या विधानसभेंत फावो तें प्रतिनिधीत्व मेळटले अशें अभाविपीन म्हणलां.
समाजांतल्या सगल्या मळार बायलांक फावो ती सुवात मेळची हे खातीर यत्न करपाक जाय. अभाविपीचे ते दिकेन यत्न सुरू आसात. राष्ट्र उबारणेच्या वावरांत बायलांक काम करपाची संद विधेयकाचें कायद्यांत रुपांतर जातगीर मेळटली अशें अभाविपीचो गोंय संयोजक धनश्री मांद्रेकार हाणे सांगलें. बायल आरक्षण विधेयक संसंदेच्या दोनूय सभाघरांत पास करून घेतिल्ले खातीर आमी केंद्र सरकाराक परबीं भेटयतात. 2018 वर्सा अभाविपीचे राष्ट्रीय कार्यकारिणीचे बसकेंत संसद, विधानसभा आनी विधान परिशदेंत बायलांक 33 टक्के आरक्षण दिवपाचो थाराव पास केल्लो. केंद्र सरकारा वतीन बायलांक फावो तें प्रतिनिधीत्व दिवपाचे नदरेन पावलां घातल्यांत अशें मांद्रेकारान म्हणला.
मजगतीं- पर्येची आमदार दिव्या राणेन बायल आरक्षण विधेयक पास केल्ले खातीर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हांचे उपकार मानलल्यात. बायलाचे राजकी उदरगतीचो वाट आतां मेकळी जाल्या. फाटल्या जायत्या वर्सांत जें शक्य जालें ना तें मोदी हांचे णव वर्सांचे कारकिर्दींत शक्य जालें. फुडल्या तेंपार बायलांचें सशक्तीकरण आनी सक्षमीकरण खऱ्या अर्थान जातले असें हावेस तिणे उक्तायला.