बायलांचे वन-डे माळेंत भारताक 23 वर्सां उपरांत इंग्लंडांत जैत दुसऱे वन-डेंत इंग्लंडाक 88 धांवड्यांनी हारयलें

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

खबरां संस्था
कँटरबरीः हरमनप्रीत कौरान 111 बॉलांत केल्ल्या 143 धांवड्याचे नाबाद खेळीक लागून भारताच्या बायल क्रिकेट पंगडान दुसऱ्या वन-डेंत इंग्लंडाक 88 धांवड्यांनी हारोवन तीन मॅचीचे हे माळेंत 2-0 अशी आघाडी घेवन ही माळ जिखली. 23 उपरांत इंग्लंडांत वन-डे माळ जिखपाचें कामगिरी हरमनप्रीत कौराच्या ह्या भारतीय पंगडान करून दाखयली. हाचे पयलीं चंक्रकांता कौलाच्या फुडारपणा खाला भारतीय पंगडान 1999 वर्सा इंग्लंडांत वन-डे माळ जिखिल्ली.
हे मॅचींत इंग्लंडान टॉस जिखून भारताक पयलीं खेळपाक सांगलें आनी 50 ओव्हरींत तांणी 5 बाद 333 धांवड्यो केल्यो. हरमनप्रीत कौरान नाबाद 143 धांवड्यांची खेळी केली. जैता खातीर 334 धांवड्यो करपाचें आव्हान घेवन मैदानांत देंविल्ल्या इंग्लंडान 44.2 ओव्हरींत 245 धांवड्यो केल्ल्यो. डॅनियल व्याटान 65 धांवड्यो केल्यो.  फास्ट बॉलर रेणुका सिंगान 4 विकेटी घेतल्यो.
शेफाली वर्मा परत अपेशी थारल्या उपरांत स्मृती मंधाना आनी यास्तिका भाटियान 54 धांवड्यांची भागिदारी केली. तांणी दरेकी 40 आनी 26 धांवड्यो काडल्यो. कॅप्टन हरमनप्रीत कौरान कॅप्टनाची खेळी करतना नाबाद 143 धांवड्यो केल्यो तशेंच हरलीन देओला (58)  वांगडा 113 धांवड्यांची भागिदारी केली. पूजा वस्त्रकार आनी दीप्ती शर्मान हरमनप्रीताक बरो वांगोड दिल्ल्यान भारताक व्हडली धांवसंख्या उभारप शक्य जालें. हरमनप्रीताचे वन-डे कारकिर्दींतलें हो पांचवो शेंकडो आसा. 333 ही वन-डेंतली भारताची इंग्लंडा आडची सगल्यांत  व्हडली धांवसंख्या आसा.
334 धांवड्यांचो फाटलाव करतना इंग्लंडाची सुरवात बाबत जाली. 47 धांवड्यांत तांचे तीन गडी बाद जाले. टॅमी व्युमॉन्ट (6), एम्मा लॅम्ब (15) आनी सोफिया डंकले (1) आवट जाल्या उपरांत एलिस कॅप्सी आनी डॅनियल व्याट हांणी चवथे विकेटी खातीर 55 धांवड्यांची भागिदारी केली. एलिसान 36 बॉलांत 6 चौक्यांनी 39 धांवड्यो केल्यो. डॅनियलान 58 बॉलांत 6 चौक्यांनी 65 धांवड्यो केल्यो. हे उपरांत इंग्लंडाचो डाव कोसळ्ळो आनी 245 धांवड्यांत सोपलो.  माळेंतली तिसरी आनी निमाणी मॅच लॉर्डसार जातलो. फास्ट बॉलर झूलन गोस्वामीचे कारकिर्दिंतली ही निमाणी मॅच आसतली.