बायणा आयज सम्राट संगीत महोत्सव

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

सम्राट क्लब वास्कोन फाल्यां, आयतारा ८ मे दिसा सम्राट संगीत महोत्सव आयोजीत केला. हो संगीत महोत्सव बायणा, वास्कोच्या रवींद्र भवनांत दनपरां ३.३० वरांचेर जातलो.
ह्या संगीत महोत्सवाचें उक्तावण मुरगांवचे आमदार संकल्प आमोणकार हांचे हस्तुकीं जातलें. महोत्सवाच्या अध्यक्षपदार सम्राट क्लब, वास्कोचे अध्यक्ष जयराम पेडणेकार हाजीर रावतले.
ह्या संगीत महोत्सवाच्या पयल्या सत्रांत शिवम पालयेंकार, नवाब शेख, सिद्धी होळकर हांच्या गायनाची कार्यावळ जातली. दुसऱ्या सत्रांत अशोक मांद्रेंकार, गौरी महाले, दीप्ती चोडणकार गायन सादर करतलीं. तिसऱ्या सत्रांत पारंपारीक भजन सादर जातलें. हातूंत वासुदेव च्यारी, अशोक मांद्रेंकार, संदेश नेरूरकार, अरूण महाबळ वांटेकार जातले. निमाण्या म्हणल्यार चवथ्या सत्रांत शास्त्रीय गायक कलाकार लवू नायक, पूजा नायक मांद्रेंकार हांच्या गायनाची कार्यावळ जातली.
ह्या गायक कलाकारांक शेखर मांद्रेंकार तबल्याचेर, महेंद्र पार्सेकार हार्मोनियमाचेर जाल्यार तेजस तोरस्कार आनी संदेश नेरूरकार पखवाजाचेर साथ संगत करतले. ह्या संगीत महोत्सवाक रसिकांनी व्हडा संख्येन येवचें अशें आवाहन वास्को सम्राट क्लबान केलां.