बाबून जिखलें भांगरा पदक, आघाडेच्या खेळगड्यांक हारयले

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

पणजी, प्रतिनिधी : राष्ट्रीय खेळां सर्तींत गोंयाक बिरेस्तारा पयली खोशयेची खबर मेळ्ळी. गोंयांत चालू आशिल्ल्या राष्ट्रीय खेळां सर्तींत आधुनीक पॅन्टाथलॉन लेसर धांवपांत नेत्रावळी- सांगेच्या बाबू गांवकारान गोंयां खातीर भांगरा पदक जिखलें. हे सर्तींत गोंयचें हें पयलें पदक. ह्या जैता उपरांत खेळां मंत्री गोविंद गावडे हांणी ताची तोखणाय केल्या.
बाबू गांवकाराच्या यशा उपरांत सगळ्या पांवड्या वयल्यान ताची तुस्त जावपाक लागल्या. सांगेचे आमदार आनी समाज कल्याण मंत्री सुभाष फळदेसाय हांणीय बाबूची तोखणाय केली. तांणी सांगलें की बाबूचें भांगरा पदक गोंय खातीर आनी आमकां एक अभिमानाचो खीण. राष्ट्रीय खेळां सर्तींत भांगरा पदक मेळोवन गोंय खातीर ताणें ही एक बरी सुरवात करून दिल्या. बाबू गांवकार हो मुळांत नेत्रावळी- सांगेचो. तो खूब मेहनती खेळगडो. बाबूक एक लाख रुपया वैयक्तीक इनाम दिवपाची घोशणा हांव करतां अशें सुभाष फळदेसाय हांणी सांगलें. बाबू गावकर हाका पंच राखी नायक हांणीय 50 हजारांचे इनाम जाहीर केलां.
भांगरा पदक जिखले उपरांत बाबू गांवकारान आपले प्रशिक्षक वैभव साळवे आनी गोंयकारांचे उपकार मानले. अशेच तरेन कामगिरी करून आनी राष्ट्रीय, आंतरराष्ट्रीय पांवड्यार गोंयचें नांव चमकत दवरपाचें, देशाचें नांव उज्ज्वल करपाचे हांव यत्न करतलो अशें ताणें सांगलें.
मल्लिकार्जुन कॉलेजाचे खेळ संचालक डॉ. सावियो लिटावो हांणी बाबूच्या जैताक लागून आमी खूब खोशी आसात अशें बाबूच्या जैता उपरांत सांगलें. ह्या खेळांत धांवप, पेंवप आनी फारपेट हांचो आस्पाव जाता. बाबू धांवपाक हुशार आशिल्लोच, पूण आमी ताका पेंवप आनी शूटिंगाचें प्रशिक्षण दिवन ह्या खेळां खातीर तयार केलो. इतलेंच न्हय तर हें भांगरा पदक विशेश आसा. कारण बाबून देशांतल्या व्हडल्या माॅर्डन पॅन्टाथलॉन खेळगड्यांक हारोवन तें मेळयलां. बाबून भारताचो आघाडेचो माॅर्डन पॅन्टाथलॉन खेळगडो मयंक चाफेकर हाका हारयला. ताणें आशियायी खेळां सर्तींत भारताचें प्रतिनिधित्व केलें. देखून हें जैत सामकें खाशेलें, अशें म्हणचें पडटलें, अशें तांणी सांगलें.

विशेश म्हणल्यार बाबू गांवकाराचो आयज वाडदीस. त्याच दिसा गोंयां खातीर पदक मेळिल्ल्यान ताचे खोशयेंत दोट्टी भर पडल्या.