बांबू आनी मिरयांचे लागवडी विशीं जागृताय जावची

लेखक दिनकर मुरकुंडे आनी लेखिका दीपा मुरकुंडे हांच्या पुस्तकांचें प्रकाशन करतना आदली मंत्री निर्मला सावंत. कुशीक संदेश प्रभुदेसाय, प्रशांती तळपणकार, दिनकर मुरकुंडे, दीपा मुरकुंडे आनी दिनेश मणेरकार.

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

निर्मला सावंत ः दिनकर आनी दीपा मुरकुंडे हांच्या पुस्तकांचें प्रकाशन 

बांबू आनी मिरयांची लागवड गोंयांत जावं येता. हे लागवडीक बरो वाव आसा. शेतकारांनी ताचो लाव घेवचो पूण ते खातीर हे लागवडी विशीं जागृताय जावपाची गरज आसा अशें आदली मंत्री आनी आमदार निर्मला सावंत हांणी सांगलें.
संजना पब्लिकेशन्सान उजवाडायिल्ल्या लेखक दिनकर मुरकुंडे हांच्या ‘बांबू आनी मिरयांची लागवड’ आनी लेखिका दीपा मुरकुंडे हांच्या ‘गजानन महाराज चरित्र’ आनी ‘संत श्री बसवेश्वर चरित्र’ ह्या तीन पुस्तकांच्या प्रकाशन सुवाळ्याक तीं मुखेल सोयरी ह्या नात्यान उलयतालीं. हो सुवाळो हालींच दिनकर मुरकुंडे हांच्या निवासस्थानार जालो.
ह्या वेळार सावंत हांचे वांगडा मानाचे सोयरे म्हणून ज्येश्ठ पत्रकार संदेश प्रभुदेसाय आनी प्रशांती तळपणकार हीं हाजीर आसलीं.
गोंयांत बांबू आनी मिरयांची लागवड जायना. ती गोंयांत जावंक जाय. बांबूचे लागवडीक गोंयांत भरपूर वाव आसा. लांकडां मेळप कमी जाल्ल्यान बांबूचो पर्याय मुखार आयला. बांबूच्या कदेलांक आनी मेजांक तशेंच हेर सोबेच्या वस्तूंक आतां बरी मागणी आसा अशें निर्मला सावंत हांणी सांगलें.
बांबू लागवडीचें खाशेलपण म्हणल्यार ताचेर वातावरण बदलाचो कसलोच परिणाम जायना. पूण हे लागवडीक सरकारान लेगीत प्रोत्साहन दिवंक जाय आनी अशी लागवड करतल्या शेतकारांक शक्य आसल्यार अनुदानूय दिवंक जाय अशेंय तांणी सांगलें.
ह्या वेळार उलयतना दीपा मुरकुंडे हांणी संत श्री बसवेश्वर आनी संत श्री गजानन महाराज हांचीं पुस्तकां काडपाक आपणाक कशी प्रेरणा मेळ्ळी तें सांगलें. संतांचेर कोंकणींतल्यान पुस्तकां नात म्हणपाचें जाणवलें आनी हांवें तशें भौ. उदयबाबाक सांगलें. उदयबाबान वेगवेगळ्या राज्यांतले संत घेवपाचें सुचयलें. कोल्हापूर आसतना म्हाका शेगांवच्या संत गजानन महाराजा विशीं समजलें. गोंयांत येतकच हांवें भजन मंडळ तयार केलें. थंय लिंगायत धर्माच्या कांय बायलां कडेन संपर्क आयलो. तांचे कडल्यान म्हाका संत श्री बसवेश्वरा विशीं खूब माहिती मेळ्ळी. ह्या पुस्तका खातीर म्हाका मडगांवच्या लिंगायत मठाच्या कांय पदाधिकाऱ्यांची मजत मेळ्ळी अशें दीपा मुरकुंडे हांणी सांगलें.
बांबू आनी मिरयां ह्यो दोन भांगराळ्यो वनस्पती. कोंडो हो बांबूचे जातींतलो एक प्रकार. बांबू आनी मिरी हांचे उद्देग सैम सांबाळूंक वाडोवं येतात. हांचे लागवडीक चड दुडू लागनात आनी चड सुवातूय लागना. उणे सुवातेंत हाची लागवड करूं येता. शेतकारांनी बांबू आनी मिरयांचे लागवडीक चालना दिवंक जाय अशें दिनकर मुरकुंडे हांणी सांगलें.
ह्या वेळार संदेश प्रभुदेसाय हांणी बांबू आनी मिरयांचें म्हत्व सांगलें. दिनेश मणेरकार हांणी येवकार दिलो. प्रशांती तळपणकार हांणी कार्यावळीचें सुत्रसंचालन केलें आनी     रमा मुरकुंडे हांणी उपकार मानले.